Doc. Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Katedra zoologie a ornitologická laboratoř
17. listopadu 50
 771 46 Olomouc

e-mail: jiri.bezdicek@upol.cz


články ve vědeckých časopisech knihy prezentace na konferencích v zahraničí

Odborné zaměření:
Výuka v oblasti - fyziologie živočichů, reprodukce, populační genetika, etologie, docent Morfologie a fyziologie zvířat

Další znalosti a zaměření:
- jazyky: aktivně německy (Státní jazyková zkouška základní v roce 1999, Státní jazyková zkouška všeobecná 2006; obě na SJŠ v Brně)
              aktivně anglicky
- člen České akademie zem. věd od roku 2009, American Dairy Science Association (ADSA) od roku 2009
 

          Publikace v posledních deseti letech (2007-2017)
 

 

celkem

Vysokoškolské učebnice (knihy 2), odborná kniha 1

3

Články v oponovaných vědeckých časopisech a odborné sdělení  ve vědeckém časopise

50

Články v odborných časopisech

30

Metodiky certifikované Ministerstvem

5

Aplikovaný software

1

Přednášky - konference ČR

44

Zahraniční konference s prezentací

12

Hlavní řešitel vědeckých projektů

3

Člen řešitelského týmu v dalších projektech

15

 

Prezentace na zahraničních konferencích (výběr):

Konference společnosti ADSA (AmericanDairy Science Association), Joint Annual Meeting,
- Montreal, Canada, 12.-16. července 2009;
- Denver USA 11-15.července 2010;
- New Orleans USA 10. – 14. červenec 2011;
- Phoenix, USA 13.-19. července 2012.

Konference společnosti IETS (International Embryo Transfer Society),
- San Diego, Kalifornie, USA 3.-7.1.2009.

Konference společnosti ICBAR: 17th International Congress on Biotechnology in Animal Reproduction (ICBAR),
- Lipsko, SRN, 12. – 14. září 2012

Konference společnosti ESDAR (The European Society for Domestic Animal Reproduction),
- Ghent, Het Pand - Ghent University, Belgie, 9-12. října 2009.

International Symposium of Animal Biology and Nutrition, Balotesti, Romania, National Research & Development Institute for Animal Biology and Nutrition,
- Budapest, Rumunsko, září 2007.