Hledáme lektory pro ekologické výukové programy

Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris Prostějov hledá lektory pro ekologické výukové programy.

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin