Pavel Václav

Research fellow at the Laboratory of Ornithology

Member of editorial board in  SYLVIA, ornithological journal of the Czech Society for Ornithology, and PANURUS, regional ornithological journal of The East Bohemia branch of the Czech Society for Ornithology at The East Bohemian Museum in Pardubice.

My research interests focus primarily on natural history of birds in mountain, arctic and Antarctic habitats

Courses: Field ornithology course (KTORN)
 

Publications:

Pavel,V. 1996. Zajímavosti ptačího stěhování – část I. Historie a současnost názorů na migraci. Ptáci kolem nás, 1/1996,13-16.

Pavel,V. 1996. Zajímavosti ptačího stěhování – část III. Orientace a navigace ptáků. Ptáci kolem nás, 3/1996, 4-9.

Pavel,V.  Zajímavosti ptačího stěhování – část II. Rekordmani ptačí říše a různé způsoby tahu ptáků. Ptáci kolem nás 2/1996, 5-8. 1996.

Pavel,V. & Bureš,S. 1996. Využití atrap predátorů při studiu antipredačního chování lindušky luční (Anthus pratensis) (Use of predator dummies to study anti-predator behaviour of meadow pipit (Anthus pratensis)). Panurus, 7, 39-42.

Bureš,S. & Pavel,V. 1997. The effect of nestling condition on risk-taking in meadow pipits. Animal Behaviour, 54, 1531-1534.

Pavel,V., Bureš,S., Weidinger,K. & Kovařík,P. 2000. Distraction displays in meadow pipit (Anthus pratensis) females in Central and Northern Europe. Ethology, 106, 1007-1019.

Pavel,V. & Bureš,S. 2001. Offspring age and nest defence: test of the feedback hypothesis in the meadow pipit. Animal Behaviour, 61, 297-303.

Bureš,S. & Pavel,V. 2003. Do birds behave in order to avoid disclosing their nest site? Bird Study, 50, 73-77.

Kovařík,P., Pavel,V. & Chutný,B. 2003. Hnízdění Bekasiny otavní (Gallinago gallinago) a straky obecné (Pica pica) ve vrcholových oblastech Krkonoš (Breeding of the Snipe (Gallinago gallinago) and the Magpie (Pica pica) in the top-range of Krkonoše mountains). Panurus, 13, 107-108.

Pavel,V., Chutný,B., Flousek,J., Kovařík,P. & Šálek,M.E. 2003. Konipas citrónový (Motacilla citreola) v Krkonoších (The Citrine Wagtail (Motacilla citreola) in the Krkonoše Mountains). Panurus, 13, 125-127.

Pavel,V. 2004. The impact of grazing animals on nesting success of grassland passerines in farmland and natural habitats: a field experiment. Folia Zoologica, 53, 171-178.

Pavel,V. & Chutný,B. 2004. Vysoký počet částečných albínů v populacích slavíků modráčků (Luscinia svecica) hnízdících v České republice (High frequency of partial albinism in the populations of Bluethroats (Luscinia svecica) breeding in the Czech Republic). Panurus, 14, 25-32.

Johnsen,A., Andersson,S., Fernandez,J.G., Kempenaers,B., Pavel,V., Questiau,S., Raess,M., Rindal,E. & Lifjeld,J.T. 2006.  Molecular and phenotypic divergence in the bluethroat (Luscinia svecica) subspecies complex. Molecular Ecology, 15,4033-4047.

Pavel,V., Svoboda,A. & Chutný,B. 2006. Herbivorní savci ovlivňují hnízdní úspěšnost na zemi hnízdících pěvců ve vrcholových partiích Krkonoš (Herbivorous mammals reduce nesting success of ground nesting passerines in high altitudes of the Krkonoše Mountains). Panurus, 15, 73-78.

Pavel,V. 2006. When do altricial birds reach maximum of their brood defence intensity? Journal of Ethology, 24, 175-179.

Pavel,V. & Chutný,B. 2007. Populační trendy slavíka modráčka tundrového (Luscinia svecica svecica) v Krkonoších (Population trends of the bluethroat (Luscinia s. svecica) in the Giant Mountains). Opera Corcontica, 44, 557-565.

Petruskova,T., Petrusek,A., Pavel,V. & Fuchs,R. 2007. Territorial meadow pipit males (Anthus pratensis; Passeriformes) become more aggressive in female presence. Naturwissenschaften, 94, 643-650.

Svoboda,A., Pavel,V. & Flousek,J.  Vliv početnosti drobných savců na hnízdní úspěšnost lindušky luční (Anthus pratensis) v Krkonoších (Influence of numbers of small mammals on nesting success of the meadow pipit (Anthus pratensis) in the Giant Mountains). Sylvia 43, 44-50. 2007.

Pavel,V., Bělka,T., Dubová,Z. & Havlíčková,K. 2008. Rozšíření a hnízdění skorce vodního (Cinclus cinclus) na Králickém Sněžníku (Distribution and nesting of the Dipper (Cinclus cinclus) in Králický Sněžník Mts. Panurus, 17, 3-14.

Pavel,V., Chutný,B., Petruskova,T. & Petrusek,A. 2008. Blow fly Trypocalliphora braueri parasitism on Meadow Pipit and Bluethroat nestlings in Central Europe. Journal of Ornithology, 149, 193-197.

Pavel,V. & Bures,S. 2008. Nest defence in the meadow pipit Anthus pratensis: the influence of renesting potential. Journal of Ethology, 26, 367-373.

Petruskova,T., Petrusek,A., Pavel,V. & Fuchs,R. 2008. When an alien sings at a rival’s post: a passerine excited by conspecific stimulus may show aggressive behaviour towards heterospecific individuals. Folia Zoologica, 57, 201-211.

Svoboda,A., Pavel,V., Chutny,B. & Turčoková,L. 2008. Konipas citrónový (Motacilla citreola) opět v Krkonoších (Citrine Wagtail (Motacilla citreola) again in the Giant Mts.). Panurus, 17, 95-98.

Svoboda,A., Pavel,V. & Flousek,J. 2008. Drobní nepřátelé lindušek. Krkonoše, 41, 22-23.

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin