studentské práce       projekty         výuka           vzdělání a praxe            publikace              fotogalerie
    
     
    Nabídka Bc Mgr prací
       
           Pevnost poznání
   
   Kreativní fyziologie
    
     Od fyziologie k
         medicíně
        
     

                 Srdce srdcí
         


      
     Atraktivní biologie

 

RNDr. Ivana Fellnerová, PhD.
Odborný asistent

 Katedra zoologie PřF UP
 17. listopadu 50, 77146 Olomouc

  ivana.fellnerova@gmail.com
tel: 585634206,  585634201 (sekretariát)

Odborné zaměření
• Výuka a projekty v oblastech fyziologie člověka a živočichů, imunologie, patofyziologie člověka a buněčné biologie
• Popularizace biologie: projekty Srdce srdcí, Pevnost poznání, Dětská univerzita, Univerzita 3. věku, Cena děkana za rok 1015 za pedagogickou činnost
  
 

 

 

 


Stanovisko I. Fellnerové ke kritice T. Grima na adresu českého školství


Připravovaná sada skript: