Pozvánka na přednášku

V rámci zoologického semináře zveme na přednášku Prof. Jiřího Reifa „Ekologické aspekty speciace slavíků“, která se uskuteční ve středu 9. 11. v 15:45 na učebně LS-S2. Těšíme se na viděnou!

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin