Lidé

Akademičtí pracovníci

Jméno E-mail Telefon Kancelář Pozice
Adamík Peter;  Mgr. Ph.D. peter.adamik@upol.cz   +420 585 634 226 1.07 vědecký pracovník
Bezdíček Jiří; Doc. Ing. Ph.D. jiri.bezdicek@upol.cz +420 585 634 223 1.29 docent
Bocák Ladislav; Prof. Ing. Ph.D. ladislav.bocak@upol.cz    +420 585 634 906 1.35 profesor
Bureš Stanislav; Prof. Ing. CSc. stanislav.bures@upol.cz +420 585 634 200 1.33 profesor, vedoucí katedry
Cinková Ivana; RNDr. Ph.D. ivana.cinkova@upol.cz     vědecký pracovník
Čelechovský Alois; RNDr. Ph.D. alois.celechovsky@upol.cz +420 585 634 204 1.27 lektor
Fellnerová Ivana; RNDr. Ph.D. ivana.fellnerova@upol.cz +420 585 634 206 1.23 odborný asistent
Harmáčková Lenka; Mgr.Ph.D. lenka.harmackova@upol.cz +420 585 634 215 1.21 vědecký pracovník
Kapuš Ondřej; Mgr. Ph.D. ondrej.kapus@upol.cz +420 585 634 205 1.22 odborný asistent
Krist Miloš; Mgr. Ph.D. milos.krist@upol.cz +420 585 634 225 1.07 vědecký pracovník
Kundrata Robin; RNDr. Ph.D. robin.kundrata@upol.cz   +420 585 634 210 1.38 odborný asistent
Matysioková Beata; Mgr. Ph.D. beata.matysiokova@upol.cz +420 585 634 215 1.10 odborný asistent
Motyka Michal; Mgr. Ph.D. michal.motyka@upol.cz +420 585 634 436 1.40 vědecký pracovník
Reif Jiří; Doc. Mgr. Ph.D. jirireif@natur.cuni.cz  +420 607 225 735 PřF UK vědecký pracovník
Remeš Vladimír; Doc. Mgr. Ph.D. vladimir.remes@upol.cz +420 585 634 221 1.11 docent
Remešová Eva; Mgr. Ph.D. eva.remesova@upol.cz +420 585 634 219 1.21 vědecký pracovník
Uvíra Vladimír; RNDr. Dr. vladimir.uvira@upol.cz +420 585 634 211 1.24 lektor
Uvírová Ivona; RNDr. Ph.D. ivona.uvirova@upol.cz +420 585 634 212 1.28 lektor
Veselý Milan; RNDr. Ph.D. milan.vesely@upol.cz +420 585 634 213 1.34 odborný asistent
Voříšek Petr; RNDr. Ph.D. petr.vorisek@upol.cz +420 774 502 804 ČSO vědecký pracovník
Weidinger Karel; Doc. Mgr. Dr. karel.weidinger@upol.cz   +420 585 634 216 1.08 docent

 

Sekretariát

Jméno E-mail Telefon Kancelář
Spurná Julie julie.spurna@upol.cz +420 585 634 214 1.16
Vyroubalová Beáta beata.vyroubalova@upol.cz +420 585 634 201 1.16

 

Techničtí pracovníci

Jméno E-mail Telefon Kancelář
Bič Vlastislav vlastislav.bic@upol.cz +420 585 634 202 1.14
Bílková Renata; Mgr. renata.bilkova@upol.cz +420 585 634 203 1.40
Koutný Tomáš tomas.koutny@upol.cz +420 585 634 215 1.10

 

Doktorandi

Jméno E-mail Telefon Kancelář

Boček Matěj

matej.bocek@upol.cz +420 585 634 215 1.40

Kysučan Michal

michal.kysucan01@upol.cz +420 585 634 215 1.21

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin