Bezdíček Jiří

Výuka

 

Výzkum

 

Přehled (spolu)řešených projektů:

 

Publikace

Články ve vědeckých časopisech (výběr): 

Bezdíček, J.1,2, Říha, J.1, Hanusová, L.3, Čítek, J.3, Míková, A.3, Šubrt, J.4, Vacátko, E.2.Evaluation of genetic polymorphism of significant production genes. Cattle research, 2012, 2 – 10. 

Bezdíček, J.; Šubrt, J.; Filipčík, R.; Bjelka, M.; Dufek, A. The effects of inbreeding on service period and pregnancy length in Holsteins and Czech Fleckviehs after the first calving, Archiv für Tierzucht, 2007, 50, 5, 455–463. ISSN 0003-9438 

BEZDÍČEK, J. a ŘÍHA, J.: The influence of multiple births on subsequent production and reproduction traits in Holstein cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae  Mendelianae Brunensis, 2010, 58, 43-48.   ISSN 1211-8516 

Bezdíček,  J. Allele and Genotype Frequencies of Milkprotein Kappa-Casein (CSN3) in Artifical Insemination Bulls of Czech Fleckvieh and Holstein Breed,  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae  Mendelianae Brunensis, 2007, 55, 5, 17–21. ISSN 1211-8516 

Kubovičová, E1., Makarevič, A.V. 1, Hegedušová, Z. 1, Slezáková, M. 1, Bezdíček, J. 2  Effect of body condition score on oocyte yield and in vitro embryo development. Cattle research, 54, 2012, 17-22.   

Bezdíček, J., Říha, J. Correlation analysis of production and reproduction traits in twinn living under identical and different conditions, Cattle research, 2012, 3, s. 2 – 13.  

Bezdíček, J. A Difference in Allele and Genotype Frequencies of milkprotein kappa-casein in Bulls Offered for Artificial Insemination and Their Real Proportion in a Population of Cows, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, 56, 4, 13–20. 

Bezdíček, J.; Šubrt, J.; Filipčík, R. The effect of inbreeding on milk traits in Holstein cattle in the Czech Republic, Archiv für Tierzucht, 2008, 51, 5, 415–425. ISSN 0003-9438 

Bezdíček, J.; Říha, J.; Kučera, J.; Dufek, A.; BJELKA, M.; ŠUBRT, J. Relationship of breeding values and cutting parts of progeny in Czech Fleckvieh bulls. Archiv Tierzucht, 2010, 53, 415-425, ISSN 0003-9438. 

Vostrý, L.; Jakubec, V.; Schlote, W.; Bjelka, M.; Bezdíček, J.; Majzlík, I. Analysis of population and heterosis effects in crossbred cattle of Czech Fleckvieh and Beef Simmental parentage for growth traits, Archiv für Tierzucht, 2008, 51, 3, 207–215. ISSN 0003-9438 

Bezdíček, J.; Hanuš, O.; Bjelka, M.; Dufek, A.; Jedelská, R.; Kopecký, J. Analyse of the relationship between milk components and reproduction in the Czech Fleckvieh first-calf cows., Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2009, 1, 13–25. 

Říha, J., Bezdíček, J., Čítek, J., Voříšková, J., Řehout, V. Interaction of genotypes of GH, Pit-1, CAP1N genes and their influence on shear force of grilled beef in Czech Fleckvieh bulls during the period of maturation. Výzkum v chovu skotu, 2009, 4, 22-29, ISSN 0139-72652009. 

Ŕíha J., Kadlec R., Vondra V., Bezdíček J. Experimental verification of the possibility to estimate senzoric and quality parameters of beef with use of bioimpedance, Cattle research, 2009, 4, 38-49, ISSN 0139-72652009.

Knihy:

2012

Jakubec, V., Louda, F., BEZDÍČEK, J.: Šlechtění a management genetických zdrojů zvířat, Monografie, Agrovýzkum Rapotín s.r.o., 2012, 410 s., ISBN 978-80-87592-10-6    

2010

Jakubec, V., Bezdíček, J., Louda, F.: Selekce, Inbríding, Hybridizace; Monografie, Agrovýzkum Rapotín s.r.o., 2010, 382 s., ISBN: 978-80-87144-22-0

1994

BEZDÍČEK, J.: windsurfing; vydalo nakladatelství Votobia, srpen 1994; 159 s., ISBN: 80-85885-01-8

Prezentace na zahraničních konferencích (výběr)

 USA, Phoenix, červenec 2012

Bezdíček, J.1, Makarevich, A.2, Holásek, R.2, Kubovičová, E.2., Hegedüšová, Z.2, Louda, F.2:The quality and yield of embryos from holstein dairy cows in relation to inbreeding. J. Anim. Sci. Vol. 90, Suppl. 3/J. DairySci. Vol. 95, Suppl. 2, 2012, s. 16. 

USA, Phoenix, červenec 2012

Bezdíček, J.1, Stádník, L.2, Louda, F.3, Látal, O.1:The effect of the ancestor on inbreeding depression in milky ield during the 1st lactation. J. Anim. Sci. Vol. 90, Suppl. 3/J. DairySci. Vol. 95, Suppl. 2, 2012, s. 266. 

USA, Phoenix, červenec 2012

Látal, O.,1, Pozdíšek, J.2, Bezdíček, J.1:The influence of grassland management and housing on voluntary dry matterintake in heifers. J. Anim. Sci. Vol. 90, Suppl. 3/J. DairySci. Vol. 95, Suppl. 2, 2012, 377. 

SRN, Lipsko, září 2012

MAKAREVICH, A., V., KUBOVIČOVÁ, E., HEGEDÜŠOVÁ, Z., BEZDÍČEK, J., LOUDA, F., PIVKO, J.: Impact of body condition of dairy cows on ovarian state and oocytequality, 17th International Congress on Biotechnology in Animal Reproduction (ICBAR), 12. – 14. září 2012, Lipsko, Německo. 

USA, New Orleans, červenec 2011

Bezdíček, J.1, Říha, J.2, Differences in the production and reproduction traits of embryo transfer full siblings living under different and identical conditions. J. Anim. Sci., Vol. 89, E-Suppl. 1/J. DairySci. Vol. 94, E-Suppl. 1, 2011, 25. 

USA, New Orleans, červenec 2011

Bezdíček, J.1, Říha, J.2, Relationship between kappa-casein genotype in inseminated bulls and the milk composition of heir daughters. J. Anim. Sci., 2010, Vol. 89, E-Suppl. 1/J. DairySci. Vol. 94, E-Suppl. 1, 2011, 279-280. 

USA, Denver, červenec 2010

Říha, J., Bezdíček, J., Homola, M., Vacátko, E., Šubrt, J.: The influence of cattle breed on the portion of highly valued cutting parts of carcasses. J. Anim. Sci. Vol. 88, E-Suppl. 2/J. DairySci. Vol. 93, E-Suppl. 1/Poult. Sci. Vol. 89, E-Suppl. 1, 2010, 360-361. 

USA, Denver, červenec 2010

Bezdíček, J., Říha, J.: Evaluation of the effect of inbreeding on age at first calving in holstein cows.  J. Anim. Sci. Vol. 88, E-Suppl. 2/J. DairySci. Vol. 93, E-Suppl. 1/Poult. Sci. Vol. 89, E-Suppl. 1, 2010, 594. 

Canada, Montreal, červenec 2009

Bezdíček, J.; Šubrt, J.; Filipčík, R.; Říha, J. Breeding Values of Fat and Protein Content in Inbred and Outbred Cows, 2009, J. Anim. Sci. Vol. 87, E-Suppl. 2/J. DairySci. Vol. 92, E-Suppl. 1, T30, s. 207. Canada, Montreal.

Canada, Montreal, červenec 2009

Říha, J.; Manga, I.; Bezdíček, J.; Šubrt, J.Effectof CSN2 gene polymorphism on somatic cell count in Czech Fleckvieh, 2009, J. Anim. Sci. Vol. 87, E-Suppl. 2/J. DairySci. Vol. 92, E-Suppl. 1, W40, s. 396-397. Canada, Montreal. 

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin