Rigorózní řízení (RNDr.)

Rigorózní studijní program: 1502T003 Zoologie

Absolventi magisterského programu mohou dodatečně vykonat státní rigorózní zkoušku a získat tak akademický titul „RNDr.“.

Přihláška

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin