Cena děkana 2022

Studentskou vědeckou soutěž O cenu děkana v sekci Biologie a ekologie ovládla zoologická témata. V magisterské kategorii získala 1. místo Gabriela Pačková za výzkum brouků pod vedením doc. Kundraty, v bakalářské sekci pak 1. místo získala Sára Hájková za výzkum šelem pod vedením Mgr. Duľy. Gratulujeme!

Nabídka entomologických závěrečných prací

1) Diverzita a biogeografie společenstev mravenců Šalomounových ostrovů Typ práce: Magisterská, Bakalářská Anotace: Ostrovní fauny jsou modelovým systémem pro studium ekologie a evoluce společenstev. Cílem projektu je zrevidovat unikátní a dosud málo známou faunu mravenců vybraných ostrovů Melanésie. Na základě nově dostupného sbírkového materiálu student porovná složení lokálních společenstev, jejich habitatové preference a biogeografický původ....

Kroužek pro nadané děti na Pevnosti poznání

Členky katedry zoologie Johana Hoffmannová a Gabriela Pačková se 7. dubna 2022 podílely na výuce v rámci kroužku pro nadané děti v Pevnosti poznání. Připravily si pro ně téma brouci, přičemž se věnovaly morfologii, ekologii a zajímavostem ze světa brouků nejen recentních, ale také fosilních. Součástí byly ukázky entomologických sbírek včetně jantarových fosilií. 

Pozvánka na přednášku: Ještěrka zední v České republice

Srdečně vás zveme na přednášku pro odbornou veřejnost k habilitačnímu řízení v oboru Zoologie RNDr. Milana Veselého, Ph.D. Název přednášky: Ještěrka zední v České republice: historie, současnost a budoucnost Datum a čas konání: ve čtvrtek 21. dubna 2022 v 17:00 Místo: učebna LS-S2, Katedra zoologie,  PřF UP v Olomouci Anotace: Přítomnost ještěrky zední (Podarcis muralis) jakožto čtvrtého druhu čeledi Lacertidae vyskytujícího se na území České...

Promítání z cest na Katedře zoologie: Povídání o cestování

Rádi bychom pozvali všechny studenty i širokou veřejnost na další přednášku z cyklu Promítání z cest na Katedře zoologie. Tentokrát se bude jednat spíše o příjemné posezení, diskuzi a rozjímání nad různými cestovateskými tématy a vyprávění zajímavých zážitků z cest. Probírání témata: • Jídlo a doprava • Smrt číhá všude • Nemoci a zranění • Ubytování, aneb kde se vyspat • Sex na cestách • Přírodozpytec = pašerák? Začínáme v úterý 12. dubna...

Týden mozku v Pevnosti poznání

V pondělí 14. 3. začne festival Týden mozku, zaměřený na nejnovější objevy a trendy ve výzkumu mozku a neurovědách. V Pevnosti poznání v Olomouci proběhne v jeho rámci několik workshopů a přednášek, mimo jiné přednáška "Zábava pro oko i mozková centra" od dr. Fellnerové (19. 3. od 14:00).

Exkurze v letním semestru 2022

Termíny a informace k terénním exkurzím, které proběhnou v letním semestru 2022: Harmonogram exkurzí a terénních cvičení Informace k exkurzi ZOO/KOMEX (Kompletní exkurze) Informace k exkurzi BOT/MOBEX (Centra biodiverzity střední Moravy)  

Možnost stáže a dobrovolnictví v Chorvatsku

The Blue World Institute hledá stážisty a dobrovolníky. Pokud vás zajímá práce s mořskými obratlovci u pobřeží Chorvatska, naleznete více informací v přiložených dokumentech. BWI Internship info_2022 BWI Eco-volunteering 2022_

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin