Pravidla pro vypracování bakalářských prací

V sekci "Výuka a studium - Studijní plány" přibyla PDF se závaznými pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových prací. Doporučujeme studentům, aby si pravidla nastudovali a řídili se jimi při psaní svých závěrečných prací.

Zoologie v podcastu Jak na Přírodu

V podcastu Přírodovědecké fakulty Jak na Přírodu vystoupila naše studentka Helena Petrová. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak vypadá studium na Katedře zoologie, neváhejte se zaposlouchat! https://open.spotify.com/episode/3ltGd5yVPJGgy4soPAAdau

Den otevřených dveří UP

Zatímco minulý týden mohli ještě zájemci o vysokoškolské studium brázdit veletrh Gaudeamus v Brně, kde se dozvěděli všechny důležité informace o studiu na Univerzitě Palackého, Den otevřených dveří s možností bližšího poznání univerzity a konkrétních oborů, konající se tento pátek 3. prosince, již proběhne pouze online. Nebude samozřejmě chybět ani prezentace Katedry zoologie a zájemci si budou moci přes Zoom popovídat s vyučujícími a zeptat...

Exkurze BOT/MOBEX (Centra biodiverzity střední Moravy)

Cílem předmětu BOT/MOBEX – Centra biodiverzity střední Moravy je seznámení studentů s biologicky významnými místy v okolí Olomouce formou terénních exkurzí za účasti specialistů z oborů botaniky a zoologie. Na exkurzích budou demonstrovány vybrané taxonomické skupiny cévnatých rostlin, bezobratlých a obratlovců v rámci významných typů ekosystémů regionu.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin