Den otevřených dveří UP

Zatímco minulý týden mohli ještě zájemci o vysokoškolské studium brázdit veletrh Gaudeamus v Brně, kde se dozvěděli všechny důležité informace o studiu na Univerzitě Palackého, Den otevřených dveří s možností bližšího poznání univerzity a konkrétních oborů, konající se tento pátek 3. prosince, již proběhne pouze online. Nebude samozřejmě chybět ani prezentace Katedry zoologie a zájemci si budou moci přes Zoom popovídat s vyučujícími a zeptat...

Exkurze BOT/MOBEX (Centra biodiverzity střední Moravy)

Cílem předmětu BOT/MOBEX – Centra biodiverzity střední Moravy je seznámení studentů s biologicky významnými místy v okolí Olomouce formou terénních exkurzí za účasti specialistů z oborů botaniky a zoologie. Na exkurzích budou demonstrovány vybrané taxonomické skupiny cévnatých rostlin, bezobratlých a obratlovců v rámci významných typů ekosystémů regionu.

Konference České a Slovenské etologické společnosti

Zajímá vás chování zvířat? Chcete se dozvědět novinky z oboru etologie? Zúčastněte se konference České a Slovenské etologické společnosti, která se letos uskuteční ve dnech 9.-12. listopadu v Ostravě. Pozvánku ve formátu PDF najdete zde.

Sylabus předmětu Úvod do studia biologie

Od letošního roku nabízíme nový předmět, Úvod do studia biologie. Cílem je seznámit studenty s odborným zaměřením jednotlivých výzkumných skupin Katedry zoologie a ornitologické laboratoře a Katedry botaniky, což by jim mělo pomoci s výběrem tématu bakalářské práce. Sylabus ve formátu PDF na tento semestr najdete zde.     
  • 1
  • 5
  • 6

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin