Týden mozku v Pevnosti poznání

V pondělí 14. 3. začne festival Týden mozku, zaměřený na nejnovější objevy a trendy ve výzkumu mozku a neurovědách. V Pevnosti poznání v Olomouci proběhne v jeho rámci několik workshopů a přednášek, mimo jiné přednáška "Zábava pro oko i mozková centra" od dr. Fellnerové (19. 3. od 14:00).

Exkurze v letním semestru 2022

Termíny a informace k terénním exkurzím, které proběhnou v letním semestru 2022: Harmonogram exkurzí a terénních cvičení Informace k exkurzi ZOO/KOMEX (Kompletní exkurze) Informace k exkurzi BOT/MOBEX (Centra biodiverzity střední Moravy)  

Možnost stáže a dobrovolnictví v Chorvatsku

The Blue World Institute hledá stážisty a dobrovolníky. Pokud vás zajímá práce s mořskými obratlovci u pobřeží Chorvatska, naleznete více informací v přiložených dokumentech. BWI Internship info_2022 BWI Eco-volunteering 2022_

Cena rektora 2021 míří na Zoologii

Gratulujeme studentce Gabriele Pačkové k získání Ceny rektora za svou publikační činnost a bakalářskou práci, kterou napsala pod vedením doc. Robina Kundraty. Více si o vyhlášení Cen rektora a výsledcích soutěže můžete přečíst na Žurnálu Online.

Promítání z cest na Katedře zoologie: Kuba

První akce z plánovaného cyklu neformálního posezení členů Katedry zoologie se studenty i veřejností.   Začínáme ve středu 2. března na učebně S2. Lenka Harmáčková bude promítat fotografie a vyprávět o svých zážitcích z cestování po Kubě.   Pojďte rozehnat zimní chmury a nasát teplo a atmosféru Karibiku alespoň z plátna projektoru. Nestyďte si přinést i něco na pití a zobání.

Nový předmět ZOO/MOKO

Pokud pořád sháníte nějaké příjemně strávené Céčko, potřebujete kredity nebo se chcete dozvědět více o fungování lidského mozku, můžete si zapsat zbrusu nový předmět ZOO/MOKO Mozek v kondici s dr. Fellnerovou.

Měla by Evropa dotovat zemědělce?

Zveme studenty k zapojení se do debaty o dotacích v zemědělství.  Zapojit se můžete jak fyzicky (18. února nově v náhradním termínu 1. dubna v Divadle na cucky na Dolním náměstí), tak prostředním pokládání dotazů a komentářů na stránce eventu na Facebooku. Program_Měla by Evropa dotovat zemědělce  

European Congress of Conservation Biology 2022

Society for Conservation Biology pořádá letos v srpnu v Praze na půdě ČZU konferenci European Congress of Conservation Biology 2022, kde se můžete zapojit do diskuze věnované krizi biodiverzity a metodám ochrany druhové rozmanitosti. Přihlašovat příspěvky je možné pouze do 15. února.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin