Týden mozku v Pevnosti poznání

V pondělí 14. 3. začne festival Týden mozku, zaměřený na nejnovější objevy a trendy ve výzkumu mozku a neurovědách. V Pevnosti poznání v Olomouci proběhne v jeho rámci několik workshopů a přednášek, mimo jiné přednáška „Zábava pro oko i mozková centra“ od dr. Fellnerové (19. 3. od 14:00).

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin