O studiu

Studium je na Přírodovědecké fakultě UP rozděleno do několika stupňů. Prvním stupněm je tříleté bakalářské studium (Bc.), na které navazuje dvouleté magisterské studium (Mgr.). Studenti s vědeckými ambicemi mohou pokračovat v doktorském studiu (Ph.D.), případně mohou získat „malý doktorát“ v rámci rigorózního řízení (RNDr.).

Katedra zoologie garantuje studium ve všech stupních: Biologie a ekologie (Bc) a Zoologie (Mgr., Ph.D., RNDr.). Katedra je také akreditována pro habilitační (Doc.) a profesorské (Prof.) řízení v oboru zoologie.

Proč studovat u nás?

  • Univerzita Palackého patří mezi nejlepší univerzity v České republice, je druhou nejstarší univerzitou u nás a nabízí tak zázemí tradiční vzdělávací instituce
  • Přírodovědecká fakulta UP patří podle vládního hodnocení vědy dlouhodobě mezi 4 nejlepší fakulty v České republice
  • Biologické katedry Přf UP mají moderně vybavené učebny a laboratoře a proto poskytují studentům vzdělání v souladu se světovými trendy
  • Špičkové výzkumné týmy biologických kateder Přf UP umožňují studentům zapojit se do vědeckého výzkumu mezinárodního významu
  • Laboratorní cvičení a terénní exkurze umožní studentům získat praktické znalosti nezbytné pro budoucí povolání
  • Nižší počet přijímaných studentů nám umožňuje všem se dostatečně věnovat a fungovat v rodinné atmosféře
  • Studenti mají možnost absolvovat studijní pobyty na zahraničních univerzitách
  • Univerzita Palackého a její Přírodovědecká fakulta poskytují studentům celou řadu výhod a podpor: ubytování na moderních kolejích, stravování v rámci kampusu za dotované ceny, sportovní aktivity, výzkumná, prospěchová, ubytovací, sociální a jiná stipendia apod.
  • Počet studentů na UP dělá z Olomouce pohodové a živé univerzitní město (nejvíce studentů v poměru k počtu obyvatel v ČR) s bohatým kulturním životem, včetně akcí mezinárodního významu (např. Academia Film Olomouc).

Propagační letáček a prezentace ke stažení.

 

Obecné informace o studiu na Přf UP

Obecné informace k přijímacímu řízení

Podmínky pro přijímacím řízení na daný akademický rok

Přihlášky ke studiu

Přijďte se k nám podívat během dne otevřených dveří PřF

Studium v zahraničí

Stipendia

Studentské soutěže

Studentské spolky

 

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin