Magisterský program (Mgr.)

Navazující studijní obor: 1502T003 Zoologie

Magisterské studium zoologie prohlubuje znalosti studentů ve specializovaných zoologicky zaměřených oborech. Základem je hlubší studium biodiversity bezobratlých i obratlovců s důrazem na obecné evoluční trendy v jednotlivých skupinách, vznik evolučních novinek, strategií chování a ekologických adaptacích. Přehled zahrnuje alternativní hypotézy o fylogenetických vztazích, srovnání morfologických a molekulárních přístupů. Dále je studium zaměřeno na ekologii živočichů a zoogeografii. Metodologické předměty jsou voleny na základě zaměření studentů, připravují studenty na zpracování magisterských prací a zahrnují metody statistických analýz, včetně práce v prostředí R, biostatistické metody, experimentální metody molekulární biologie a použití GIS v biologii.

Individuální zaměření se odvíjí od tématu magisterské práce a příslušnost studentů k jednotlivým laboratořím zabývajícím se na katedře výzkumnou činností. Zapojení do výzkumných skupin umožňuje studentům intenzivní interakci s dalšími členy výzkumných skupin. Studenti se takto mohou seznámit během studia s postupy přípravy publikací pro zahraniční časopisy a spoluautorsky se na těchto publikacích podílet.

Absolventi  získají orientaci v znalosti a metodologické dovednosti v oborech, které umožňují uplatnění v základním vědeckém výzkumu se zaměřením na evoluční biologii, ekologii, systematiku, molekulární fylogenetiku, dale v kurátorké muzejní práci, odborném hodnocení biodiversity ekosystémů pro účelu ochrany přírody a výkon státní správy. Dále obor poskytuje přehled o postupech v zemědělské, lesnické, a veterinární zoologii.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin