Směry výzkumu

Výzkum na Katedře zoologie je zaměřen na evoluci, ekologii, etologii a fyziologii živočichů. Pracovníci katedry pravidelně publikují v nejlepších zahraničních časopisech (viz seznam publikací) a získávají podporu Grantové agentury ČR, MŠMT a dalších agentur (viz seznam projektů). Níže uvádíme náplň jednotlivých výzkumných témat.

Reprodukční strategie ptáků

Druhová rozmanitost ptáků

Migrace ptáků

Ekologie drobných savců

Hnízdní biologie dutinových pěvců

Reprodukční a obecná fyziologie

Systematická entomologie

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin