Migrace ptáků

Kudy a kam ptáci táhnou? Jaký má měnící se klima dopad na ptačí migraci? Za pomocí nejmodernější technologie a dálkového průzkumu země postupně poodhalujeme nejedno z tajemství ptačí migrace.

Lidé: Peter Adamík 

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin