Informace

Katedra zoologie garantuje bakalářský studijní program Biologie a ekologie a magisterský studijní program oboru Zoologie. Pracovníci katedry se podílejí také na výuce v bakalářském i magisterském studijním programu ve všech kombinacích učitelství biologie a na výuce v oborech Hydrobiologie, Ochrana a tvorba životního prostředí, Molekulární a buněčná biologie, Biochemie a Biofyzika. Katedra má také akreditaci pro doktorské studium, habilitační a profesorská řízení v oboru Zoologie.

Výzkum zdejší vědci provádějí zejména v oblasti biologie obratlovců, entomologie a aplikované hydrobiologie. Ornitologická laboratoř řeší komplexně pojaté výzkumné projekty zaměřené hlavně na evoluční biologii a ekoetologii ptáků. Vědci mají bohaté kontakty se zahraničními univerzitami.

O studiu

Lidé

Směry výzkumu

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin