Harmonogram roku

Harmonogram katedry zoologie 2022/2023

 

Harmonogram akademického roku 2022/2023 (pdf)

Harmonogram exkurzí a terénních cvičení (letní semestr 2022/2023) (pdf)

 

Státní závěrečné zkoušky + obhajoby diplomových prací oboru Zoologie:

18.01.2023 8:00
29.08.2023 8:00

Státní závěrečné zkoušky + obhajoby bakalářských prací oboru Biologie a ekologie:

19.01.2023 8:00
29.-30.05.2023 8:00
25.08.2023 8:00

Termín odevzdání diplomových a bakalářských prací je vždy měsíc před obhajobou.

 

 

 

 

 

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin