Harmonogram roku

Harmonogram akademického roku Univerzity Palackého v Olomouci

 

Státní závěrečné zkoušky + obhajoby DP oboru Zoologie:
16. 1. 2018 8:30
29. 5. 2018 8:00
30. 8. 2018 8:00

Státní závěrečné zkoušky + obhajoby BP oboru BE:
17. 01. 2018 8:30
31. 05. 2018 8:30 (příp. 01. 06. 2018 při velkém počtu studentů)
30. 08. 2018 8:30

Termín odevzdání DP/BP je vždy měsíc před obhajobou.

 

Přijímací řízení do bakalářského studia BE: 11. 6. 2018

Přijímací řízení do navazujícího studia ZOO: 12. 6. 2018 (10:00h)

Zoologické exkurze proběhnou v týdnech: 30. 4. 2018 – 1. 6. 2018

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin