Harmonogram roku

Harmonogram katedry zoologie 2020/2021

 Státní závěrečné zkoušky + obhajoby DP oboru Zoologie:

21. 01. 2021 8:00
27. 05. 2021 8:00
31. 08. 2021 8:00

Státní závěrečné zkoušky + obhajoby BP oboru BE:

03. – 04. 06 2021 8:00
19. – 20. 08 2021 8:00

Termín odevzdání DP/BP je vždy měsíc před obhajobou.

 

 

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin