Harmonogram roku

Harmonogram katedry zoologie 2019/2020   NOVÉ TERMÍNY

Státní závěrečné zkoušky + obhajoby DP oboru Zoologie:

 25. 06. 2020        8:00
 28. 08. 2020        8:00

 Státní závěrečné zkoušky + obhajoby BP oboru BE:

  08. – 09. 07. 2020 8:00
  21. 08. 2020          8:00

 Termín odevzdání DP/BP je vždy měsíc před obhajobou.

 

Katedra zoologie a ornitologická laboratoř

Harmonogram akademického roku 2019/2020

(1. 9. 2019 31. 8. 2020)

 

Akce akademického roku

Termín

Zimní semestr v akademickém roce 2019/2020 (1. 9. 2019 9. 2. 2020)

 

Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů) 23. 9. 2019 20. 12. 2019

Noc vědců

27. 9. 2019

Den otevřených dveří

6. 12. 2019

Zkouškové období

21. 12. 2019 9. 2. 2020

Rektorské volno

31. 12. 2019

Státní závěrečné zkoušky Mgr. – Zoologie

30. 1. 2020, 8:00

 

 

Letní semestr v akademickém roce 2018/2019 (10. 2. 2020 31. 8. 2020)

 

Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů) 10. 2. 2020 7. 5. 2020

Den otevřených dveří

18. 1. 2020

Akademický týden UP

17. 2. 2020 23. 2. 2020

Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia

17. 4. 2020

Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia

24. 4. 2020

Hlavní část exkurzí

Ostatní

4. 5. 2020 22. 5. 2020

viz harmonogram exkurzí katedry

Sportovní den UP

13. 5. 2020 (rektorské volno)

Zkouškové období

8. 5. 2020 30. 6. 2020

Státní závěrečné zkoušky Mgr. – Zoologie

nové termíny viz výše

Státní závěrečné zkoušky Bc. – BE

nové termíny viz výše

Přijímací zkoušky do bakalářského studia BE

 4. 6. 2020, 9:00

Přijímací zkoušky do navazujícího studia ZOO

 9. 6. 2020, 10:00

Přijímací zkoušky – doktorský studijní program

 9. 6. 2020, 13:00

Hlavní prázdniny

1. 7. 2020 31. 8. 2020

Státní závěrečné zkoušky Bc. – BE

21. 8. 2020, 8:30

Státní závěrečné zkoušky Mgr. – Zoologie

28. 8. 2020, 8:00

Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2019/2020

7. 9. 2020

 

Odevzdání bakalářských a diplomových prací vždy nejpozději 1 měsíc před obhajobami!!!

Podrobný přehled všech exkurzí bude uveden v jejich harmonogramu (únor).

 

 

 

Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací v roce 2020 na katedře botaniky:

Učitelská biologie – bakalářské studium:

  1. 1. 2020
  2. – 11. 6. 2020
  3. – 25. 8. 2020

 

Učitelská biologie – magisterské navazující studium:

  1. 1. 2020
  2. – 9. 6. 2020
  3. – 27. 8. 2020

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin