Harmonogram roku

Harmonogram katedry zoologie 2023/2024

 

Harmonogram akademického roku 2022/2023 (pdf)

Harmonogram exkurzí a terénních cvičení (letní semestr 2023/2024) (pdf)

 

Státní závěrečné zkoušky + obhajoby bakalářských prací oboru Biologie a ekologie:

30.-31.05.2024 8:00
22.08.2024 8:00

Státní závěrečné zkoušky + obhajoby diplomových prací oboru Zoologie:

31.05.2024 8:00
22.08.2024 8:00

Termín odevzdání diplomových a bakalářských prací je vždy měsíc před obhajobou.

  

Přijímací řízení:

06.06.2024 Biologie a ekologie 9:00
10.06.2024 Zoologie 10:00
10.06.2024 Zoologie (Ph.D.) 14:00

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin