Harmonogram roku

Harmonogram katedry zoologie 2021/2022

 Státní závěrečné zkoušky + obhajoby diplomových prací oboru Zoologie:

02.02.2022 8:00
26.05.2022 8:00
30.08.2022 8:00

Státní závěrečné zkoušky + obhajoby bakalářských prací oboru Biologie a ekologie:

27.01.2022 8:00
02.-03.06.2022 8:00
24.08.2022 8:00

Termín odevzdání diplomových a bakalářských prací je vždy měsíc před obhajobou.

 

 

 

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin