Harmonogram roku

Harmonogram akademického roku Univerzity Palackého v Olomouci

Katedra zoologie a ornitologická laboratoř

Harmonogram akademického roku 2018/2019

(1. 9. 201831. 8. 2019)

 

Akce akademického roku

Termín

Zimní semestr v akademickém roce 2018/2019 (1. 9. 2018—10. 2. 2019)

 Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů) 17. 9. 2018—16. 12. 2018

Noc vědců

5. 10. 2018

Den otevřených dveří

7. 12. 2018

Zkouškové období

17. 12. 2018—10. 2. 2019

Rektorské volno

31. 12. 2018

Státní závěrečné zkoušky Bc. – BE

23. 1. 2019, 8:30

Státní závěrečné zkoušky Mgr. – Zoologie

25. 1. 2019, 8:30

 

 

Letní semestr v akademickém roce 2018/2019 (11. 2. 2019—31. 8. 2019)

 

Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů) 11. 2. 2019—12. 5. 2019

Den otevřených dveří

19. 1. 2019

Akademický týden UP

18. 2. 2019—24. 2. 2019

Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia

18. 4. 2019

Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia

26. 4. 2019

Hlavní část exkurzí

Ostatní:

29. 4. 2019—26. 5. 2019

viz harmonogram exkurzí

Sportovní den UP

15. 5. 2019

Zkouškové období

13. 5. 2019—30. 6. 2019

Státní závěrečné zkoušky Mgr. – Zoologie

24. 5. 2019, 8:00

Státní závěrečné zkoušky Bc. – BE

3. 6. 2019, 8:30

Přijímací zkoušky do bakalářského studia BE

11 6. 2019

Přijímací zkoušky do navazujícího studia ZOO

12. 6. 2019

Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy

 

Hlavní prázdniny             

1. 7. 2019—31. 8. 2019

Státní závěrečné zkoušky Bc. – BE

26. 8. 2019, 8:30

Státní závěrečné zkoušky Mgr. – Zoologie

28. 8. 2019, 8:00

Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2017/2018

5. 9. 2019

 

Odevzdání bakalářských a diplomových prací vždy nejpozději 1 měsíc před obhajobami!!!

Podrobný přehled všech exkurzí bude uveden v jejich harmonogramu.

 

 

Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací v roce 2019 na katedře botaniky:

Učitelská biologie – bakalářské studium:

  1. 1. 2019
  2. 6. 2019 (při velkém počtu studentů příp. 7. 6. 2019)
  3. 8. 2019 (při velkém počtu studentů příp. 22. 8. 2019 – pouze opravný termín)

 

Učitelská biologie – magisterské navazující studium:

  1. 1. 2019
  2. 6. 2019 (při velkém počtu studentů příp. 5. 6. 2019)
  3. 8. 2019 (při velkém počtu studentů příp. 30. 8. 2019)

 

Hydrobiologie: 10. 6. 2019

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin