• Katedra zoologie a ornitologická laboratoř

    Přírodovědecké fakulty
    Univerzity Palackého v Olomouci

    Zajišťujeme výuku a provádíme výzkum v oborech ekologie, evoluce, etologie a fyziologie živočichů.

Peter Adamík hledá asistenta do terénu

Hľadám pomocníka do terénu/ field assistant – platená práca. Potrebujem pomoc na dva mesiace v teréne v Nízkom Jeseníku, Přírodní park Sovinecko, kde mám cca 400 budiek pre lejsky a sýkory. Práca pozostáva z kontroly budiek, zapisovania podrobných údajov o... Více →

Exkurze BOT/MOBEX (Centra biodiverzity střední Moravy)

Cílem předmětu BOT/MOBEX – Centra biodiverzity střední Moravy je seznámení studentů s biologicky významnými místy v okolí Olomouce formou terénních exkurzí za účasti specialistů z oborů botaniky a zoologie. Na exkurzích budou demonstrovány vybrané taxonomické skupiny cévnatých rostlin, bezobratlých a... Více →

Pro uchazeče

Studijní programy

Bakalářský program (Bc.)

Biologie a ekologie

Detail ...

Magisterský program (Mgr.)

Zoologie

Detail ...

Doktorský program (Ph.D.)

Zoologie

Detail ...

Rigorózní řízení (RNDr.)

Zoologie

Detail ...

Věda a výzkum

Směry výzkumu

Fotogalerie

Granty a projekty

Publikace

Kontakty

Katedra zoologie a ornitologická laboratoř
Přírodovědecká fakulta UP
17. listopadu 50
771 46 Olomouc 

+420 585 634 201
beata.vyroubalova@upol.cz

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin