Granty a projekty

Běžící

Název: Vztahy mezi migračními zvyklostmi, fenologií, biotopovými nároky a demografií jako klíč k pochopení zákonitostí populační dynamiky tažných ptáků (20-00648S)

Řešitel: P. Adamík
Období: 2020-2022
Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Název: Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337)
Spoluřešitel: I. Fellnerová
Období: 2017-2020
Poskytovatel: ESF+MŠMT

Název: Didaktika – Člověk a příroda A (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665)
Spoluřešitel a garant biologie za PřF UPOL: I. Fellnerová
Období: 2017-2020
Poskytovatel: ESF+MŠMT

Ukončené

Název: Funkční diverzita a rozdělení nik u největší australoasijské radiace pěvců (Meliphagoidea, Passeriformes) (16-22379S)
Řešitel: V. Remeš
Období: 2016-2018
Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Název: Evoluce životních strategií živočichů II (IGA_PrF_2018_026)
Hlavní řešitel: R. Kundrata
Období: 2018–2019
Poskytovatel: IGA UP

Název: Evoluční ekologie ptáků VII (IGA_PrF_2018_016)
Řešitel: P. Adamík
Období: 2018-2019
Poskytovatel: IGA UP

Název: Propojení fází ročního cyklu: význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků (2013-2017) (13-06451S)
Řešitel: P. Adamík
Období: 2013-2017
Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Název: Post-kopulační pohlavní výběr a biologie spermie: vnitropopulační a mezidruhové procesy u pěvců (P506/12/2472)
Spoluřešitel: M. Krist
Období: 2012-2016
Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Název: Kreativní přístup ve výuce fyziologie – integrované (motivační) vzdělávací moduly (CZ.1.07./2.2.00/15.0252) 
Řešitel: I. Fellnerová
Období: 2011-2014
Poskytovatel: ESF+MŠMT

Název: Evoluce životních strategií živočichů (IGA_PrF_2017_023)
Hlavní řešitel: R. Kundrata
Období: 2018–2019
Poskytovatel: IGA UP

Název: Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí (FRVŠ G4/1772/2012)
Hlavní řešitel: R. Kundrata
Období: 2012
Poskytovatel: Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin