Popularizace

Tiskové zprávy

Vědci objevili unikátního brouka uloženého v maďarském jantaru z doby dinosaurů Žurnál Online + rozhovor pro Radiožurnál (mp3)

Vědci objevili zcela unikátní linie brouků uložené v miliony let starém jantaru PřF UP + rozhovor pro ČT24 (čas 24:57)

Vědci úspěšně zrekonstruovali tajemné brouky z období dinosaurů  PřF UP

Vědci objevili v nitru brazilského pralesa dosud neznámou vývojovou větev brouků PřF UP

Vědci pomocí DNA rozluštili příbuzenské vztahy unikátní skupiny brouků z Blízkého východu Žurnál Online

Objev unikátního světélkujícího brouka odhaluje evoluci bioluminiscence u kovaříků Žurnál Online

Přednášky pro širokou veřejnost

Přednášky členů katedry na nejrůznějších akcích zvyšují povědomí o výzkumných aktivitách na katedře zoologie, představují veřejnosti práci zoologů a umožňují vzdělávat i zájemce o biologii mimo akademickou sféru. Tyto aktivity nedílně patří k činnosti členů katedry.

Milan Veselý

 • 18. 1. 2018 - Česká entomologická společnost: Brazílie není jen Amazonie
 • 10. 4. 2017 – Greenhorns Shop Zlín: Bali – příroda a podmořský svět
 • 30. 3. 2017 - Muzeum Jihovýchodní Moravy Zlín: Za plazy a obojživelníky do pralesů Střední Ameriky
 • 12. 1. 2017 - Česká entomologická společnost: Do Darienu s nasazením života
 • 26. 1. 2017 - Vertikon Zlín: Za novými druhy do panamských pralesů

 

Ivana Fellnerová

 • 17. a 18. 3. 2018 – Dny mozku v Pevnosti poznání: Moje paměť: Hrůza!(?)
 • 23. 5. 2017 – Workshop pro členy ČSTPMJ v Pevnosti poznání: Mozek, řeč neuronů a paměť
 • 16. 3. 2017 – Národní týden trénování paměti, PřF UP OL: Moje paměť: Hrůza!(?)
 • 18. 3. 2017 – Národní týden trénování paměti v Pevnosti poznání: Moje paměť: Hrůza!(?)

 

Pevnost poznání

Interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého, Pevnost poznání je unikátním místem pro neformální vzdělávání. Na rozdíl od všech moderních science center v České republice i ve světě, muzeum Pevnost poznání bylo vybudováno v areálu Korunní pevnůstky rekonstrukcí vzácné dřevěné historické stavby. Zatímco ještě v r. 1857 byla budova součástí bastionové pevnosti a skladovala se v ní dělostřelecká technika a munice, od r. 2015 je centrem popularizačních aktivit Univerzity Palackého a vyhledávaným místem zábavy, vzdělání i odpočinku. Půvabně se zde prolíná bohatá minulost s dynamickou současností a Pevnost tak oplývá potenciálem bavit všechny věkové kategorie. Od školáků přes vysokoškolské studenty až po rodiny s dětmi či seniory.

V muzeu se kromě několika sálů, planetária, laboratoří a výtvarné dílny nachází čtyři hlavní expozice: historicky zaměřená expozice Věda v pevnosti, zoologicky, ekologicky a geograficky zaměřená expozice Voda v krajině, Rozum v hrsti – expozice zaměřená na biologii člověka, činnost mozku a hlavolamy. Poslední expozice Světlo a tma prezentuje na mnoha atraktivních exponátech vlastnosti světelného záření. http://www.pevnostpoznani.cz/expozice/

U zrodu muzea stálo několik členů Katedry zoologie; navrhovali strukturu biologicky zaměřených expozic, jednotlivých exponátů a stále pracují na inovacích, rozšiřování i tvorbě nových exponátů a vzdělávacích programů:

 1. Uvírová, V. Uvíra, A. Vláčilová, E. Tošenovský: práce v expozici „Voda v krajině“ (návrhy a inovační rozvoj exponátů Koryto řeky, Podmořská jeskyně, Pískovna a další).
 2. Fellnerová: práce v expozici „Rozum v hrsti“ (návrhy a inovační rozvoj exponátu Mozek, Oko, interaktivní stavebnice Krvinky a další)

Muzeum poskytuje ideální možnost zapojení také pro studenty formou placených animátorů, popř. vedoucích přírodovědných kroužků a letních příměstských táborů. Dále je možnost, ve vazbě na muzeum, řešit Bc. resp. DP.  http://www.pevnostpoznani.cz/muzeum-vedy/  

Popularizační videa

(natočená ve spolupráci s Pevností poznání)

1. Jak (ne)funguje náš mozek

2. Paměť a jak na ni vyzrát

3. Mozek dokonalý i chybující

4. Exponát mozek

5. Kovidová trilogie  (P, M, K)  na jedno písmeno - dostupné zde

Akce a výstavy ve Vlastivědném muzeu Olomouc

(vhodné pro žáky a studenty všech úrovní i pro širokou veřejnost)

Navštivte interaktivní expozici Příroda Olomouckého kraje, ověnčenou cenou Gloria Musealis za nejlepší expozici v Česku. Můžete zde poznávat a objevovat celou řadu rostlin a živočichů v jejich přirozeném prostředí a to vše v duchu Komenského „škola hrou“. Pro studenty UP každou středu volný vstup.

http://www.vmo.cz/

Popularizační akce (pro žáky, studenty i veřejnost)

Představujeme spektrum popularizačních akcí, na kterých se organizačně podílejí členové Katedry zoologie a které poskytují uplatnění také biologicky zaměřeným studentům.

Noc vědců

(vhodné pro žáky a studenty všech úrovní i pro širokou veřejnost)

Noc vědců - to je jedna noc v roce, na kterou nezapomenete - návštěvníci si hrají, poznávají, zkoušejí a snaží se pochopit a objevovat fascinující a inspirující svět vědy

Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, do které se každoročně, jednu říjnovou noc zapojuje řada českých měst, vědeckých a vzdělávacích institucí. V České republice se Noc vědců koná už od roku 2005 a neustále se rozšiřuje do dalších měst (v r. 2018 celkem 15) a institucí (v r. 2018 celkem 30).

V Olomouci se tradičně do akce zapojuje interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání, Přírodovědecká fakulta, Fakulta tělesné kultury, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Cyrilometodějská teologická fakulta a Lékařská fakulta. Bohatý program pro celou rodinu v posledních letech probíhá také ve Vědeckotechnickém parku UP, v Aplikačním centru BALUO a ve Fakultní nemocnici Olomouc. 

Na prezentaci biologicky zaměřených stanoviště se podílejí i akademičtí pracovníci a doktorandi Katedry zoologie (Uvírová, Fellnerová, Čelechovský, Ondrová-Nyklová). Studenti biologických oborů mají možnost se do organizace Noci vědců zapojit jako pomocníci.

Veletrh vědy

(vhodné pro žáky a studenty všech úrovní i pro širokou veřejnost)

Akce probíhá každoročně v polovině května. Během pátku a následujícího víkendu se otevřou brány Přírodovědecké fakulty a Pevnosti poznání (interaktivní muzeum vědy UP OL). Žáci, studenti i široká veřejnost si může u mnoha stánků a interaktivních expozic seznámit se zákonitostmi i zajímavostmi přírodních věd. Návštěvníci si mohou vyzkoušet řadu experimentů a nahlédnout do akademického prostředí vědy a výzkumu.

Biologicky zaměřená stanoviště odborně garantují i akademičtí pracovníci a doktorandi Katedry zoologie (Uvírová, Fellnerová, Čelechovský, Ondrová-Nyklová). Studenti biologických oborů mají možnost se do organizace Veletrhu zapojit jako pomocníci.

https://www.upol.cz/nc/kalendar/akce/cal/2018/06/15/event/tx_cal_phpicalendar/1596/

https://www.facebook.com/veletrhvedy/

Dětská univerzita

(určeno pro žáky ZŠ)

Dětská univerzita nabízí jedinečnou příležitost pro školáky ve věku 8 – 12 let vyzkoušet si studium na vysoké škole včetně slavnostních aktů imatrikulace i promoce. Jejím cílem je ve dvou semestrech (zimní a letní) přiblížit vědu dětem a seznámit je s fakultami olomoucké univerzity. Olomouckou Dětskou univerzitu každoročně absolvuje přibližně 100 žáků. Přednášky se konají jednou týdně (vždy ve středu odpoledne) a jsou interaktivní; Mají formu hry, přičemž snahou vyučujících je děti zaujmout, umožnit jim nahlédnout pod pokličku nejrůznějších vědních oborů a zbavit je tak obav ze studia. Kromě řady zážitků a poznatků obdrží každý z dětských účastníků na památku diplom o absolvování Dětské univerzity.

Mezi lektory a přednášející Dětské univerzity patří i členové Katedry zoologie (Fellnerová, Uvírová). Studenti katedry mají možnost přispět svými nápady i podílet se na organizaci Dětské univerzity.

https://veda.upol.cz/vedapro-vsechny/detska-univerzita/  

Exkurze a přednášky pro středoškoláky

(určeno pro studenty středních škol)

Pro zájemce ze strany středních škol organizují členové katedry příležitostně (po předchozí domluvě) přednášky a exkurze po pracovištích Katedry zoologie a výukových prostorách PřF. Např.

 • Červen 2018 – exkurze pro 15 studentů Gymnázia Uherské Hradiště (zajišťoval J. Bezdíček, O. Kapuš, A. Čelechovský)
 • Květen 2018 – interaktivní přednáška „Typy paměti a základní paměťové techniky“ pro 28 studentů na Gymnáziu Čajkovského Olomouc (přednášející I. Fellnerová)
 • Leden 2018 – exkurze pro 18 studentů Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově (zajištovali Bezdíček, A. Čelechovský, V. Uvíra, V. Bičík)
 • Duben 2017 - interaktivní přednáška „Smysly dokonalé i chybující“ pro 28 studentů Gymnázia Čajkovského Olomouc v Pevnosti poznání (přednášející I. Fellnerová)
 • Listopad 2017 - interaktivní přednáška „Řeč neuronů a základní paměťové techniky“ pro 32 studentů Gymnázia Čajkovského Olomouc v Pevnosti poznání (přednášející I. Fellnerová)
 • Říjen 2016 – přednáška pro talentované SŠ studenty a úspěšné řešitele krajských kol Biologické olympiády (přednášející J. Bezdíček)
 • Říjen 2016 – přednáška pro talentované SŠ studenty a úspěšné řešitele krajských kol Biologické olympiády (přednášející M. Veselý)
Univerzita 3. věku

(určeno pro seniory nad 50 let)

Univerzita třetího věku (U3V) je specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Představuje jednu z možností kvalitního naplnění volného času, eliminuje sociální vyloučení seniorů a do jisté míry je zárukou jejich autonomie a integrace do společnosti, umožňuje navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti osob vyššího věku. Program U3V aktivizuje starší dospělé a seniory, pomáhá udržet jejich psychickou a fyzickou svěžest, zpřístupňuje jim vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou využívat nejen pro svůj osobní rozvoj.

U3V při Univerzitě Palackého v Olomouci je nejstarší univerzitou svého druhu v naší republice, vznikla již v roce 1986 jako první v tehdejším Československu. Postupně se stala nedílnou součástí vzdělávacích, vědeckovýzkumných a společensko-kulturních aktivit Univerzity Palackého. Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého je organizována a realizována na seriózním odborném základu, což je jistě zárukou její další úspěšné budoucnosti. U3V připravuje nejrůznější edukační aktivity pro seniory – od klasických forem vzdělávání (bližší informace naleznete v sekci Informace o studiu), přes aktivizační programy zaměřené na zdravý životní styl ve vyšším věku (bližší informace naleznete v sekci Akce) až po nejrůznější animační aktivity určené věkové kategorii 50+ (bližší informace naleznete v sekci Aktuality). Standardní délka studia na U3V je tři roky (bližší informace naleznete v sekci Informace o studiu). Harmonogram U3V se řídí harmonogramem akademického roku (bližší informace naleznete v sekci Rozvrhy). Vyučujícími na U3V jsou profesoři, docenti, odborní asistenti a lektoři Univerzity Palackého v Olomouci a také významní odborníci z praxe (bližší informace naleznete v sekci Náležitosti studia a Obecné informace).

Mezi lektory a přednášející Univerzity 3. věku patří již tradičně i členové Katedry zoologie (Fellnerová, Uvírová, Bezdíček, Čelechovský, Veselý).

https://u3v.upol.cz/

Blízká setkání 3. věku

(určeno pro seniory nad 50 let)

Stále oblíbenější programový cyklus pro seniory je pořádán Spolkem Pro poznání ve spolupráci s interaktivním muzeem vědy Pevnost poznání. Blízká setkání 3. věku je komplexní kurz zaměřený na trénování paměti, fyziologii lidského těla, fyzioterapii, ale i na řadu dalších aktivit. Tento promyšlený vzdělávací celek posiluje nejen kognitivní funkce, ale pomáhá udržet seniory po všech stránkách aktivní.

Kurzy probíhají ve třech, volně na sebe navazujících semestrech, z nichž každý trvá dvanáct týdnů.  Každý kurz je založen na osobním přístupu profesionálních lektorů a nese se v duchu přátelské atmosféry.

Garantem a jedním z lektorů je předsedkyně organizujícího spolku Pro poznání, I. Fellnerová. Do organizace kurzu se mohou zapojit také studenti formou placené výpomoci.

http://www.pevnostpoznani.cz/pro-seniory/#info

Popularizační akce (pro žáky, studenty i veřejnost)

Představujeme spektrum popularizačních akcí, na kterých se organizačně podílejí členové Katedry zoologie a které poskytují uplatnění také biologicky zaměřeným studentům.


Noc vědců

(vhodné pro žáky a studenty všech úrovní i pro širokou veřejnost)

Noc vědců - to je jedna noc v roce, na kterou nezapomenete - návštěvníci si hrají, poznávají, zkoušejí a snaží se pochopit a objevovat fascinující a inspirující svět vědy

Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, do které se každoročně, jednu říjnovou noc zapojuje řada českých měst, vědeckých a vzdělávacích institucí. V České republice se Noc vědců koná už od roku 2005 a neustále se rozšiřuje do dalších měst (v r. 2018 celkem 15) a institucí (v r. 2018 celkem 30).

V Olomouci se tradičně do akce zapojuje interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání, Přírodovědecká fakulta, Fakulta tělesné kultury, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Cyrilometodějská teologická fakulta a Lékařská fakulta. Bohatý program pro celou rodinu v posledních letech probíhá také ve Vědeckotechnickém parku UP, v Aplikačním centru BALUO a ve Fakultní nemocnici Olomouc. 

Na prezentaci biologicky zaměřených stanoviště se podílejí i akademičtí pracovníci a doktorandi Katedry zoologie (Uvírová, Fellnerová, Čelechovský, Ondrová-Nyklová). Studenti biologických oborů mají možnost se do organizace Noci vědců zapojit jako pomocníci.


Veletrh vědy

(vhodné pro žáky a studenty všech úrovní i pro širokou veřejnost)

Akce probíhá každoročně v polovině května. Během pátku a následujícího víkendu se otevřou brány Přírodovědecké fakulty a Pevnosti poznání (interaktivní muzeum vědy UP OL). Žáci, studenti i široká veřejnost si může u mnoha stánků a interaktivních expozic seznámit se zákonitostmi i zajímavostmi přírodních věd. Návštěvníci si mohou vyzkoušet řadu experimentů a nahlédnout do akademického prostředí vědy a výzkumu.

Biologicky zaměřená stanoviště odborně garantují i akademičtí pracovníci a doktorandi Katedry zoologie (Uvírová, Fellnerová, Čelechovský, Ondrová-Nyklová). Studenti biologických oborů mají možnost se do organizace Veletrhu zapojit jako pomocníci.

https://www.upol.cz/nc/kalendar/akce/cal/2018/06/15/event/tx_cal_phpicalendar/1596/

https://www.facebook.com/veletrhvedy/


Dětská univerzita

(určeno pro žáky ZŠ)

Dětská univerzita nabízí jedinečnou příležitost pro školáky ve věku 8 – 12 let vyzkoušet si studium na vysoké škole včetně slavnostních aktů imatrikulace i promoce. Jejím cílem je ve dvou semestrech (zimní a letní) přiblížit vědu dětem a seznámit je s fakultami olomoucké univerzity. Olomouckou Dětskou univerzitu každoročně absolvuje přibližně 100 žáků. Přednášky se konají jednou týdně (vždy ve středu odpoledne) a jsou interaktivní; Mají formu hry, přičemž snahou vyučujících je děti zaujmout, umožnit jim nahlédnout pod pokličku nejrůznějších vědních oborů a zbavit je tak obav ze studia. Kromě řady zážitků a poznatků obdrží každý z dětských účastníků na památku diplom o absolvování Dětské univerzity.

Mezi lektory a přednášející Dětské univerzity patří i členové Katedry zoologie (Fellnerová, Uvírová). Studenti katedry mají možnost přispět svými nápady i podílet se na organizaci Dětské univerzity.

https://veda.upol.cz/vedapro-vsechny/detska-univerzita/  


Exkurze a přednášky pro středoškoláky

(určeno pro studenty středních škol)

Pro zájemce ze strany středních škol organizují členové katedry příležitostně (po předchozí domluvě) přednášky a exkurze po pracovištích Katedry zoologie a výukových prostorách PřF. Např.

 • Červen 2018 – exkurze pro 15 studentů Gymnázia Uherské Hradiště (zajišťoval J. Bezdíček, O. Kapuš, A. Čelechovský)
 • Květen 2018 – interaktivní přednáška „Typy paměti a základní paměťové techniky“ pro 28 studentů na Gymnáziu Čajkovského Olomouc (přednášející I. Fellnerová)
 • Leden 2018 – exkurze pro 18 studentů Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově (zajištovali Bezdíček, A. Čelechovský, V. Uvíra, V. Bičík)
 • Duben 2017 - interaktivní přednáška „Smysly dokonalé i chybující“ pro 28 studentů Gymnázia Čajkovského Olomouc v Pevnosti poznání (přednášející I. Fellnerová)
 • Listopad 2017 - interaktivní přednáška „Řeč neuronů a základní paměťové techniky“ pro 32 studentů Gymnázia Čajkovského Olomouc v Pevnosti poznání (přednášející I. Fellnerová)
 • Říjen 2016 – přednáška pro talentované SŠ studenty a úspěšné řešitele krajských kol Biologické olympiády (přednášející J. Bezdíček)
 • Říjen 2016 – přednáška pro talentované SŠ studenty a úspěšné řešitele krajských kol Biologické olympiády (přednášející M. Veselý)

Univerzita 3. věku

(určeno pro seniory nad 50 let)

Univerzita třetího věku (U3V) je specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Představuje jednu z možností kvalitního naplnění volného času, eliminuje sociální vyloučení seniorů a do jisté míry je zárukou jejich autonomie a integrace do společnosti, umožňuje navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti osob vyššího věku. Program U3V aktivizuje starší dospělé a seniory, pomáhá udržet jejich psychickou a fyzickou svěžest, zpřístupňuje jim vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou využívat nejen pro svůj osobní rozvoj.

U3V při Univerzitě Palackého v Olomouci je nejstarší univerzitou svého druhu v naší republice, vznikla již v roce 1986 jako první v tehdejším Československu. Postupně se stala nedílnou součástí vzdělávacích, vědeckovýzkumných a společensko-kulturních aktivit Univerzity Palackého. Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého je organizována a realizována na seriózním odborném základu, což je jistě zárukou její další úspěšné budoucnosti. U3V připravuje nejrůznější edukační aktivity pro seniory – od klasických forem vzdělávání (bližší informace naleznete v sekci Informace o studiu), přes aktivizační programy zaměřené na zdravý životní styl ve vyšším věku (bližší informace naleznete v sekci Akce) až po nejrůznější animační aktivity určené věkové kategorii 50+ (bližší informace naleznete v sekci Aktuality). Standardní délka studia na U3V je tři roky (bližší informace naleznete v sekci Informace o studiu). Harmonogram U3V se řídí harmonogramem akademického roku (bližší informace naleznete v sekci Rozvrhy). Vyučujícími na U3V jsou profesoři, docenti, odborní asistenti a lektoři Univerzity Palackého v Olomouci a také významní odborníci z praxe (bližší informace naleznete v sekci Náležitosti studia a Obecné informace).

Mezi lektory a přednášející Univerzity 3. věku patří již tradičně i členové Katedry zoologie (Fellnerová, Uvírová, Bezdíček, Čelechovský, Veselý).

https://u3v.upol.cz/


Blízká setkání 3. věku

(určeno pro seniory nad 50 let)

Stále oblíbenější programový cyklus pro seniory je pořádán Spolkem Pro poznání ve spolupráci s interaktivním muzeem vědy Pevnost poznání. Blízká setkání 3. věku je komplexní kurz zaměřený na trénování paměti, fyziologii lidského těla, fyzioterapii, ale i na řadu dalších aktivit. Tento promyšlený vzdělávací celek posiluje nejen kognitivní funkce, ale pomáhá udržet seniory po všech stránkách aktivní.

Kurzy probíhají ve třech, volně na sebe navazujících semestrech, z nichž každý trvá dvanáct týdnů.  Každý kurz je založen na osobním přístupu profesionálních lektorů a nese se v duchu přátelské atmosféry.

Garantem a jedním z lektorů je předsedkyně organizujícího spolku Pro poznání, I. Fellnerová. Do organizace kurzu se mohou zapojit také studenti formou placené výpomoci.

http://www.pevnostpoznani.cz/pro-seniory/#info


Akce a výstavy ve Vlastivědném muzeu Olomouc

(vhodné pro žáky a studenty všech úrovní i pro širokou veřejnost)

Navštivte interaktivní expozici Příroda Olomouckého kraje, ověnčenou cenou Gloria Musealis za nejlepší expozici v Česku. Můžete zde poznávat a objevovat celou řadu rostlin a živočichů v jejich přirozeném prostředí a to vše v duchu Komenského „škola hrou“. Pro studenty UP každou středu volný vstup.

http://www.vmo.cz/


Přednášky pro širokou veřejnost

Přednášky členů katedry na nejrůznějších akcích zvyšují povědomí o výzkumných aktivitách na katedře zoologie, představují veřejnosti práci zoologů a umožňují vzdělávat i zájemce o biologii mimo akademickou sféru. Tyto aktivity nedílně patří k činnosti členů katedry.

Milan Veselý

 • 18. 1. 2018 - Česká entomologická společnost: Brazílie není jen Amazonie
 • 10. 4. 2017 – Greenhorns Shop Zlín: Bali – příroda a podmořský svět
 • 30. 3. 2017 - Muzeum Jihovýchodní Moravy Zlín: Za plazy a obojživelníky do pralesů Střední Ameriky
 • 12. 1. 2017 - Česká entomologická společnost: Do Darienu s nasazením života
 • 26. 1. 2017 - Vertikon Zlín: Za novými druhy do panamských pralesů

 

Ivana Fellnerová

 • 17. a 18. 3. 2018 – Dny mozku v Pevnosti poznání: Moje paměť: Hrůza!(?)
 • 23. 5. 2017 – Workshop pro členy ČSTPMJ v Pevnosti poznání: Mozek, řeč neuronů a paměť
 • 16. 3. 2017 – Národní týden trénování paměti, PřF UP OL: Moje paměť: Hrůza!(?)
 • 18. 3. 2017 – Národní týden trénování paměti v Pevnosti poznání: Moje paměť: Hrůza!(?)

 


Pevnost poznání

Interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého, Pevnost poznání je unikátním místem pro neformální vzdělávání. Na rozdíl od všech moderních science center v České republice i ve světě, muzeum Pevnost poznání bylo vybudováno v areálu Korunní pevnůstky rekonstrukcí vzácné dřevěné historické stavby. Zatímco ještě v r. 1857 byla budova součástí bastionové pevnosti a skladovala se v ní dělostřelecká technika a munice, od r. 2015 je centrem popularizačních aktivit Univerzity Palackého a vyhledávaným místem zábavy, vzdělání i odpočinku. Půvabně se zde prolíná bohatá minulost s dynamickou současností a Pevnost tak oplývá potenciálem bavit všechny věkové kategorie. Od školáků přes vysokoškolské studenty až po rodiny s dětmi či seniory.

V muzeu se kromě několika sálů, planetária, laboratoří a výtvarné dílny nachází čtyři hlavní expozice: historicky zaměřená expozice Věda v pevnosti, zoologicky, ekologicky a geograficky zaměřená expozice Voda v krajině, Rozum v hrsti – expozice zaměřená na biologii člověka, činnost mozku a hlavolamy. Poslední expozice Světlo a tma prezentuje na mnoha atraktivních exponátech vlastnosti světelného záření. http://www.pevnostpoznani.cz/expozice/

U zrodu muzea stálo několik členů Katedry zoologie; navrhovali strukturu biologicky zaměřených expozic, jednotlivých exponátů a stále pracují na inovacích, rozšiřování i tvorbě nových exponátů a vzdělávacích programů:

 1. Uvírová, V. Uvíra, A. Vláčilová, E. Tošenovský: práce v expozici „Voda v krajině“ (návrhy a inovační rozvoj exponátů Koryto řeky, Podmořská jeskyně, Pískovna a další).
 2. Fellnerová: práce v expozici „Rozum v hrsti“ (návrhy a inovační rozvoj exponátu Mozek, Oko, interaktivní stavebnice Krvinky a další)

Muzeum poskytuje ideální možnost zapojení také pro studenty formou placených animátorů, popř. vedoucích přírodovědných kroužků a letních příměstských táborů. Dále je možnost, ve vazbě na muzeum, řešit Bc. resp. DP.  http://www.pevnostpoznani.cz/muzeum-vedy/  

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin