Exkurze

Zoologické exkurze jsou nedílnou součástí výuky a patří k nejdůležitějším předmětům v rámci „zelené biologie“. Na exkurzích se studenti naučí nejen poznávat běžné či chráněné druhy živočichů, ale také to, kde, kdy a jak zvířata hledat, jak je správně pozorovat nebo jak s nimi manipulovat. Přímá demonstrace živých organismů v jejich přirozeném prostředí také usnadní pochopení vazeb konkrétních druhů na různé typy biotopů.

Naše katedra realizuje několik typů exkurzí se zoologickou náplní. Z povinných exkurzí se jedná o dvě zahraniční exkurze zaměřené jednak na teplomilnou faunu Jižní Moravy a jižního Slovenska, jednak na podhorské a horské biotopy severu Moravy až severovýchodního Slovenska. Dále zajišťujeme řadu výběrových, úzce a speciálně zaměřených exkurzí. Jedná se o exkurze hydrobiologické, entomologické, ornitologické nebo komplexní, realizované společně s katedrou botaniky na území Moravy.

Řadu zájemců z nejrůznějších biologických oborů také každoročně přiláká terénní cvičení z mořské biologie (Morex), které probíhá na ostrově Veruda v Chorvatsku. Více informací o exkurzi a fotografie z předchozích let najdete na webu věnovanému Morexu.

Podívejte se na video z ročníku 2021 vytvořené našimi studenty:

 

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin