Kundrata Robin

Výuka:

ZOO/SBP Fylogeneze a systém bezobratlých (Panarthropoda excl. Crustacea)

ZOO/OBZO Obecná zoologie (cvičení: Larvy a kukly)

ZOO/CTP Zoologická cvičení v terénu

ZOO/KOMEX Komplexní exkurze

ZOO/KTEN Kurz terénní entomologie

BOT/EUBEX Evropská centra biodiverzity – exkurze

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin