Reprodukční strategie ptáků

Zaměřujeme se na výzkum reprodukčních strategií ptáků, a to zejména pěvců (Passeriformes), kteří tvoří asi polovinu z 10 000 známých druhů ptáků. Zajímá nás, jak se jednotlivé druhy ptáků liší v rodičovské péči, partnerských vztazích, způsobu života, vzhledu a zbarvení. Všimli jste si například, jak výrazně se druhy ptáků liší ve zbarvení? Některé druhy jsou křiklavě červené, zatímco jiné nenápadně hnědé. U některých druhů se o potomstvo stará jen samice, jindy jen samec, a u jiných se partneři dělí o rodičovské povinnosti rovným dílem. U některých druhů ptáků je samice samci stoprocentně věrná, jinde ho často podvádí. Proč existují tak velké rozdíly ve způsobu život jednotlivých druhů? To se často ještě neví a my se na to snažíme přijít. Používáme k tomu fylogenetické srovnávací metody, data z literatury, muzejních sbírek a internetových databází a analyzujeme vlastnosti a rozšíření druhů a prostředí, ve kterém žijí.

Lidé: V. Remeš, B. Matysioková

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin