Ekologie drobných savců

Na modelové skupině plchů provádíme komplexní studium jejich životních stylů a rozvíjíme metodiky biomonitoringu. Sledujeme plší demografii, fenologii, chronobiologii a interakce s jinými druhy. Studujeme i vybrané patogeny pro pochopení významů plchů jako rezervoárových hostitelů zoonóz.

Lidé: Peter Adamík

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin