Reprodukční a obecná fyziologie

V této oblasti se zabýváme problematikou embryotransferu, oplodněním in vitro, maturací a aspirací oocytů a dalšími tématy z oblasti biotechnologických metod u zvířat. Tato témata jsou zpracovávána ve spolupráci s odbornými externími pracovišti (výzkumnými ústavy) v ČR a na Slovensku. Součástí těchto výzkumů jsou i témata z oblasti endokrinologie, imunologie atd. 

Část výzkumu (a některé diplomové práce našich studentů) vychází také ze spolupráce se zoologickými zahradami v České republice. Tato témata jsou zaměřena např. do oblasti termoregulace, chovu zvířat a dalších témat.

Lidé: J. Bezdíček, I. Fellnerová

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin