Systematická entomologie

Zabýváme se evolucí, systematikou, fylogenezí, diverzitou, morfologií, fosilním záznamem, ekologií a distribucí vybraných skupin hmyzu, převážně však kovaříkovitých brouků a jejich příbuzných. V rámci našeho výzkumu tedy zejména a) přispíváme k lepšímu pochopení příbuzenských vztahů mezi jednotlivými zájmovými taxony, b) studujeme jejich celkovou diverzitu a rozšíření, c) popisujeme pro vědu zcela nové druhy i vyšší taxonomické jednotky, d) z fosilií, převážně z jantarových inkluzí, zkoumáme, jak vypadala diverzita jednotlivých skupin před miliony lety, a e) snažíme se o co nejdetailnější rekonstrukci morfologie fosilních zástupců. Výsledky publikujeme v prestižních zoologických, entomologických, paleontologických a multidisciplinárních vědeckých časopisech. Studenti své závěrečné práce zaměřují na systematicky založené studie, katalogizaci diverzity vybraných skupin, případně rešerše zajímavých témat z oboru. Velmi často jsou spoluautory vědeckých publikací a někteří za svůj výzkum bývají dokonce oceněni Cenou děkana či rektora.

Lidé: R. Kundrata, J. Hoffmannová, G. Pačková

Tiskové zprávy:
• Vědci objevili unikátního brouka uloženého v maďarském jantaru z doby dinosaurů Žurnál Online + rozhovor pro Radiožurnál (mp3)
• Vědci objevili zcela unikátní linie brouků uložené v miliony let starém jantaru PřF UP + rozhovor pro ČT24 (čas 24:57)
• Vědci úspěšně zrekonstruovali tajemné brouky z období dinosaurů PřF UP
• Vědci objevili v nitru brazilského pralesa dosud neznámou vývojovou větev brouků PřF UP
• Vědci pomocí DNA rozluštili příbuzenské vztahy unikátní skupiny brouků z Blízkého východu Žurnál Online
• Objev unikátního světélkujícího brouka odhaluje evoluci bioluminiscence u kovaříků Žurnál Online

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin