Druhová rozmanitost ptáků

Zabýváme se druhovou rozmanitostí (diverzitou) ptáků, jejími evolučními příčinami a ekologickými důsledky. Proč na některých místech na zemi žijí pospolu stovky ptačích druhů, zatímco jinde jen pár desítek? To je doposud nerozřešená otázka ekologie a evoluční biologie, která má také důležité konsekvence pro ochranu druhů. Svou roli jistě hrají podmínky prostředí (více druhů žije v lese než na poušti), ale také vlastnosti druhů a podobnost jejich způsobu využívání prostředí (ekologická nika). My se snažíme přijít na to, jak se spolu druhy "učí žít" poté, co během evolučního procesu vznikne druh nový (speciace) a které faktory jsou v tom klíčové: je to odlišení ekologické niky nebo nějaký jiný mechanismus? Používáme vlastní data z terénního výzkumu v Austrálii spolu s daty z muzeí a literatury a analyzujeme je za použití moderních prostorových a fylogenetických statistických metod.

Lidé: V. Remeš, L. Harmáčková, E. Remešová

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin