Vědkyně z PřF zjistila, že při námluvách nosorožců hraje důležitou roli hlasový projev samců

Ivana Cinková z Katedry zoologie o svém studiu nosorožců v Africe v Žurnálu Online.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin