Cena rektora 2021 míří na Zoologii

Gratulujeme studentce Gabriele Pačkové k získání Ceny rektora za svou publikační činnost a bakalářskou práci, kterou napsala pod vedením doc. Robina Kundraty. Více si o vyhlášení Cen rektora a výsledcích soutěže můžete přečíst na Žurnálu Online.

Promítání z cest na Katedře zoologie: Kuba

První akce z plánovaného cyklu neformálního posezení členů Katedry zoologie se studenty i veřejností.   Začínáme ve středu 2. března na učebně S2. Lenka Harmáčková bude promítat fotografie a vyprávět o svých zážitcích z cestování po Kubě.   Pojďte rozehnat zimní chmury a nasát teplo a atmosféru Karibiku alespoň z plátna projektoru. Nestyďte si přinést i něco na pití a zobání.

Nový předmět ZOO/MOKO

Pokud pořád sháníte nějaké příjemně strávené Céčko, potřebujete kredity nebo se chcete dozvědět více o fungování lidského mozku, můžete si zapsat zbrusu nový předmět ZOO/MOKO Mozek v kondici s dr. Fellnerovou.

Měla by Evropa dotovat zemědělce?

Zveme studenty k zapojení se do debaty o dotacích v zemědělství.  Zapojit se můžete jak fyzicky (18. února nově v náhradním termínu 1. dubna v Divadle na cucky na Dolním náměstí), tak prostředním pokládání dotazů a komentářů na stránce eventu na Facebooku. Program_Měla by Evropa dotovat zemědělce  

European Congress of Conservation Biology 2022

Society for Conservation Biology pořádá letos v srpnu v Praze na půdě ČZU konferenci European Congress of Conservation Biology 2022, kde se můžete zapojit do diskuze věnované krizi biodiverzity a metodám ochrany druhové rozmanitosti. Přihlašovat příspěvky je možné pouze do 15. února.

Pravidla pro vypracování bakalářských prací

V sekci "Výuka a studium - Studijní plány" přibyla PDF se závaznými pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových prací. Doporučujeme studentům, aby si pravidla nastudovali a řídili se jimi při psaní svých závěrečných prací.

Zoologie v podcastu Jak na Přírodu

V podcastu Přírodovědecké fakulty Jak na Přírodu vystoupila naše studentka Helena Petrová. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak vypadá studium na Katedře zoologie, neváhejte se zaposlouchat! https://open.spotify.com/episode/3ltGd5yVPJGgy4soPAAdau

Den otevřených dveří UP

Zatímco minulý týden mohli ještě zájemci o vysokoškolské studium brázdit veletrh Gaudeamus v Brně, kde se dozvěděli všechny důležité informace o studiu na Univerzitě Palackého, Den otevřených dveří s možností bližšího poznání univerzity a konkrétních oborů, konající se tento pátek 3. prosince, již proběhne pouze online. Nebude samozřejmě chybět ani prezentace Katedry zoologie a zájemci si budou moci přes Zoom popovídat s vyučujícími a zeptat...

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin