Pracovní pozice: Edukátor v Domě přírody Pálavy

Dům přírody Pálavy v Dolních Věstonicích hledá do svého týmu člověka na pozici edukátorky/edukátora. Více informací v přiloženém letáku.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin