Pracovní pozice: vedoucí přírodovědného pracoviště ORNIS

Muzeum Komenského v Přerově, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici kurátor (ornitolog) – vedoucí přírodovědného pracoviště ORNIS. Více informací k podmínkám výběrového řízení naleznete v příloze.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin