Pracovní pozice: Hydrobiolog

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Hydrobiolog. Více informací k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin