Nová studie: genetická analýza GRC chromozomů slavíků

Nová studie, na které se podílel prof. Jiří Reif, analyzuje geny přítomné na zvláštních chromozomech, které se u dvou druhů slavíků nachází pouze v jejich pohlavních buňkách (tzv. GRC, „germline-restricted chromosomes“). Celou studii si můžete přečíst v prestižním časopise Nature Communications.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin