Pomocníci pro Acrocephalus Poodří

Dr. Harmáčková hledá pomocníky pro kroužkování ptáků na akci Acrocephalus Poodří ve dnech 12.-16. srpna 2023.

Tato odchytová akce s dlouhou historií zkoumá početnost populací a migraci rákosinných druhů ptáků. Kroužkování probíhá každý rok od poloviny července do konce srpna v rákosinách Dolního Bartošovického rybníka v CHKO Poodří.

Akce je vhodná pro všechny zájemce o přírodu a není podmíněna znalostmi určování ptáků, vše se zde můžete naučit a získat tak cenné zkušenosti. Uvítáme každou pomoc při kontrolách sítí, kroužkování ptáků a zapisování údajů. Pobýt zde můžete celý turnus nebo i jen pár hodin. V blízkosti se dá navštívit např. Dům přírody Poodří, zámek Bartošovice či PR Kotvice.

Více informací najdete v informačním dokumentu, nebo vám je ráda poskytne Lenka Harmáčková.

 

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin