Nová studie: migrace lejsků černohlavých

Nová studie členů katedry ukazuje migraci lejsků černohlavých z Česka do Afriky. Studie odhalila zimoviště dvou hnízdních populací z Česka a srovnává časování tahu a Africká zimoviště s jinými Evropskými populacemi. Celý článek si můžete přečíst v časopise Journal of Ornithology.

 

 

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin