Nabídka doktorského studia

Příležitost pro studenty a absolventy oboru zoologie: nabídka doktorského studia zaměřeného na genetiku kočky divoké. Více informací na webu AV ČR.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin