Pozvánka na přednášku

Srdečně zveme na přednášku Petra Šaje z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o vývoji populace sokola stěhovavého v Jeseníkách. Přednáška se uskuteční v rámci pravidelných zoologických seminářů ve středu 3. 4. od 15:45 na učebně S2 Katedry zoologie PřF UP, 17. listopadu 50.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin