doc. RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

Pozice vedoucí katedry
Kancelář 17. listopadu 50, místnost 1.35
Email milan.vesely@upol.cz
Telefon (+420) 585 634 213
Web  
 • Výzkumné zaměření

  • systematika a ekologie plazů a obojživelníků
  • ekologie střevlíkovitých brouků
 • Výuka

  ZOO/APLZO, ZOO/AZOS Aplikovaná zoologie
  ZOO/BATRA Batrachologie
  ZOO/ZTX2 Zoologická technika
  ZOO/PGSHHP, ZOO/PGSHE, ZOO/HERPT Herpetologie
  ZOO/KTEN  Kurz terénní entomologie
  ZOO/TEREN Kurz terénní zoologie
  ZOO/MKTSB Mikroskopická technika
  ZOO/OTXSB Obecná taxonomie
  ZOO/OZP Obecná zoologie
  ZOO/EXSB2 Odborná exkurze ze zoologie
  ZOO/PGSFA Principy fylogenetické analýzy
  ZOO/PFS Principy fylogenetické systematiky
  ZOO/SPZM Sběr a preparace zoologického materiálu
  ZOO/MOREX Terénní cvičení z mořské biologie
  ZOO/EXSB1, ZOO/EXBE1, ZOO/EXBE2 Terénní cvičení ze zoologie
  ZOO/URPRK, ZOO/UPZZ, ZOO/UPZB Určovací praktikum ze zoologie - bezobr.
  ZOO/CHO1N, ZOO/CHO1B, ZOO/CHO2B, ZOO/CHO2N Zájmové chovy
  ZOO/EXSB3 Zool. exkurze 3 Metody sběru bezobratl.
  ZOO/CTP Zoologická cvičení v terénu
  ZOO/ZEX Zoologická exkurze

 • Projekty a granty

  2024-2026: Užovka stromová jako model: genomika, populační struktura a odolnost populací; TAČR - SS07010298 (hlavní řešitel)

  2024 Biodiverzita a životní strategie živočichů III; IGA_PrF_2024_029 (spoluřešitel)

  2023 Biodiverzita a životní strategie živočichů II; IGA_PrF_2023_030 (spoluřešitel)

  2022 Biodiverzita a životní strategie živočichů; IGA_PrF_2022_024 (spoluřešitel)

  2021 Evoluce životních strategií živočichů V; IGA_PrF_2021_027 (spoluřešitel)

  2020 Evoluce životních strategií živočichů IV; IGA_PrF_2020_026 (spoluřešitel)

  2019 Evoluce životních strategií živočichů III; IGA_PrF_2019_024 (hlavní řešitel)

  2018 Evoluce životních strategií živočichů II; IGA_PrF_2018_026 (spoluřešitel)

  2017 Evoluce životních strategií živočichů; IGA_PrF_2017_023 (spoluřešitel)

  2016 Reprodukční strategie živočichů; IGA_PrF_2016_017 - (spoluřešitel)

  2015 Evoluční ekologie živočichů; IGA_PrF_2015_018 (hlavní řešitel)

  2014 Evoluce životních strategií živočichů; IGA_PrF_2014013 (spoluřešitel)

  2013 Reprodukční strategie živočichů; PřF_2013_018 (spoluřešitel)

  2012-2015 Inovace studia hydrobiologických disciplín s důrazem na rozšíření možností uplatnění absolventů biologických oborů PřF UP v praxi. OPVK, CZ.1.07/2.2.00/28.0173 (spoluřešitel)

  2012-2015 Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP: rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů. OPVK, CZ.1.07/2.2.00/28.0158 (spoluřešitel)

  2012 Reprodukční strategie živočichů; PřF_2012_018 (spoluřešitel)

  2010 Reprodukční strategie živočichů; IGA_PrF_2010_027 (spoluřešitel)

  2008-2010 Optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření s důrazem na ochranu přírody a krajiny, MŽP SP/2D3/155/08 (spoluřešitel)

  2006 Určovací praktikum ze zoologie (bezobratlí) – učební a výukové materiály; grant FRVŠ F4d‐912/2006 (spoluřešitel)

  2006-2011 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity, MŠMT ČR, Národní program výzkumu II. Projekt č. 2B 06101 (spoluřešitel)

  2005-2011 Životní strategie živočichů: proximativní a ultimativní mechanismy; Výzkumný záměr MŠMT ČR, MSM 6198959212 (spoluřešitel)

  2003 Využití rDNA při identifikaci a fylogenenetické analýze kokcidií rodů Eimeria a Goussia z žab; FRVŠ G4 – 59/2003 (hlavní řešitel)

  2001 Kokcidie čeledi Eimeriidae ve volně žijících populacích skokanů ČR; FRVŠ G4 - 1564/2001 (hlavní řešitel)

  2000-2004 Analýza a syntéza vybraných složek terestrických a vodních ekosystémů v krajině; Výzkumný záměr MŠMT ČR, MSM 153100014 (spoluřešitel)

  2000 Chování typu „rain-harvesting“ u agam rodu Trapelus. UP 3210-3006 (hlavní řešitel)

  1991-1993 Agrarökologische Aspekte der Umstellung auf biologischen Landbau in Naturschutzgebieten (Obere Lobau / Wien, Litovelské Pomoraví /Olomouc); Austrian Federal Ministry for Science and Research (BMWF) (spoluřešitel)

 • Publikace

  Časopisy s IF

  Yenmiş, M., Ayaz, D., Sherbrooke, W.C. & Veselý, M. (2024): Comparative analyses of micro- and macro-scale surface structures in the convergent evolution of rain-harvesting behaviour in lizards. Journal of Zoology 322: 58-75.

  Akat, E., Yenmiş, M., Pombal, M. A., Molist, P., Megías, M., Arman, S., Veselý, M., Anderson, R., & Ayaz, D. (2022). Comparison of vertebrate skin structure at class level: A review. The Anatomical Record - Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology 305(12): 3543– 3608.

  Mebert, K., Gonzalez-Pinzon, M., Miranda, M., Griffith, E., Vesely, M., Schmid, P.L. & Batista, A., 2022: A new rainfrog of the genus Pristimantis (Anura, Brachycephaloidea) from central and eastern Panama. ZooKeys 1081: 1–34.

  Augstenová, B.; Pensabene, E.; Veselý, M.; Kratochvíl, L.; Rovatsos, M., 2021: Are geckos special in sex determination? Independently evolved differentiated ZZ/ZW sex chromosomes in Carphodactylid geckos. Genome Biology and Evolution 13: evab119.

  Veselý, M & Batista, A., 2021: A New Species of Atelopus (Amphibia: Bufonidae) from eastern Panama. Zoological Research 42(3): 272–279.

  Jablonski, D., Gvoždík, V., Choleva, L., Jandzik, D., Moravec, J., Mačát, Z. & Veselý, M., 2019: Tracing the maternal origin of the common wall lizard (Podarcis muralis) on the northern range margin in Central Europe. Mitochondrion. 46: 149-157.

  Altmanová, M., Rovatsos, M., Johnson – Pokorná, M., Veselý, M., Wagner, F., Kratochvíl, L., 2018: All iguana families with the exception of basilisks share sex chromosomes. Zoology 126: 98-102.

  Růžičková J. & Veselý M. (2018): Movement activity and habitat use of Carabus ullrichii (Coleoptera: Carabidae): The forest edge as a mating site? Entomological Science 21(1): 76-83.

  Lichtenberg, E. M. et al. (incl. Veselý, M.) (2017): A global synthesis of the effects of diversified farming systems on arthropod diversity within fields and across agricultural landscapes. Global Change Biology 23(11): 4946-4957.

  Batista, A., Köhler, G., Mebert, K., Hertz, A., Veselý, M., 2016: An integrative approach to reveal speciation and species richness in the genus Diasporus (Amphibia: Anura: Eleutherodactylidae) in eastern Panama. Zoological Journal of the Linnean Society 178 (10): 267–311.

  Růžičková, J., Veselý, M., 2016: Using radio telemetry to track ground beetles: Movement of Carabus ullrichii. Biologia 71 (8): 924—930.

  Yenmis, M., Ayaz, D., Sherbrooke, W. C., Vesely, M. 2016: A comparative behavioural and structural study of rain-harvesting and non-rain-harvesting agamid lizards of Anatolia (Turkey). Zoomorphology 135(1): 137-148.

  Batista, A., Veselý, M., Mebert, K., Lotzkat, S., Köhler, G., 2015: A new species of Dactyloa from eastern Panama, with comments on other Dactyloa species present in the region. Zootaxa 4039(1): 057-084.

  Batista, A., Ponce, M., Veselý, M., Mebert, K., Hertz, A., Köhler, G., Carrizo, A., Lotzkat, S., 2015: Revision of the genus Lepidoblepharis (Reptilia: Squamata: Sphaerodactylidae) in Central America, with the description of three new species. Zootaxa 3994(2): 187-221.

  Batista, A., Hertz, A., Köhler, G., Mebert, K., Veselý, M., 2014: Morphological variation and phylogeography of frogs related to Pristimantis caryophyllaceus (Anura: Terrarana: Craugastoridae) in Panama. Salamandra 50(3): 155-171.

  Batista, A., Hertz, A., Mebert, K., Köhler, G., Lotzkat, S., Ponce, M., Veselý, M., 2014: Two new fringe-limbed frogs of the genus Ecnomiohyla (Anura: Hylidae) from Panama. Zootaxa 3826(3): 449–474.

  Böhm, M. et al. (incl. Veselý, M.) (2013): The conservation status of the world's reptiles. Biological Conservation 157: 372–385.

  Köhler, G., Diethert, H. H., Veselý, M., 2012: A Contribution To the Knowledge of the Lizard Genus Alopoglossus (Squamata: Gymnophthalmidae). Herpetological Monographs 26(1): 173-188.

  Köhler, G., Batista, A., Veselý, M., Ponce, M., Carrizo, A., Lotzkat, S., 2012: Evidence for the recognition of two species of Anolis formerly referred to as A. tropidogaster (Squamata: Dactyloidae). Zootaxa 3348: 1-23.

  Tuf, I.H., Dedek, P., Veselý, M., 2012: Does the diunal activity pattern of Carabid Beetles depend on season, ground temperature and habitat? Archives of Biological Sciences 64(2): 721-732.

  Köhler, G., Veselý, M., 2011: A new species of Thecadactylus from Sint Maarten, Lesser Antilles (Reptilia, Squamata, Gekkonidae). ZooKeys 118: 97-107.

  Köhler, G., Veselý, M., 2010: A revision of the Anolis sericeus complex with the resurrection of A. wellbornae and the description of a new species (Squamata: Polychrotidae). Herpetologica 66 (2): 186-207.

  Veselý, M. & Šarapatka, B. (2008): Effects of conversion to organic farming system on carabid beetles (Carabidae) in experimental fields in the Czech Republic. Biological Agriculture & Horticulture 25(4): 289-309. 

  Modrý, D., Jirků, M., Veselý, M. (2004): Two new species of Isospora (Apicomplexa: Eimeriidae) from geckoes of the genus Rhacodactylus (Sauria: Gekkonidae) endemic to New Caledonia. Folia Parasitologica 51: 283-286.

  Veselý, M., & Modrý, D. (2002): Rain-harvesting behavior in Agamid Lizards (Trapelus). Journal of Herpetology 36 (2): 311-314.

  Modrý, D., Daszak, P., Volf, J., Veselý, M., Ball, S. J., Koudela, B. 2001: Five new species of coccidia (Apicomplexa: Eimeriidae) from Madagascan chameleons (Sauria: Chamaeleonidae). Systematic Parasitology 48: 117-123.

  Modrý, D., Veselý, M. & Koudela, B. (1999): Two new species of Coccidia (Apicomplexa: Eimeriidae) from the Bearded False Chameleon Chamaeleolis barbatus (Sauria: Polychridae) from Cinco Pesos, Pinar del Río, Cuba. Journal of Parasitology, 85(4): 719-722.

  Recenzované časopisy bez IF

  Konvička O., Ezer E., Trávníček D., Resl K., Trnka F., Kašák J., Kohout V., Zelík P., Bobot L., Linhart M., Veselý M., 2018: Brouci (Coleoptera) řeky Bečvy a jejího okolí v místě plánované výstavby vodního díla Skalička, I. část. (Beetles (Coleoptera) of the Bečva river and its surroundings at the site of the planned construction of the Skalička dam, part I.) Acta Carpathica Occidentalis 9: 63-111.

  Veselý, M. & Cabáková, P., 2018: Faunistic records from the Czech republic - 460: Hymenoptera: Sphecidae. Klapalekiana, 54: 299-300.

  Sosa Bartuano, A., Ponce, M., Batista, A., Veselý, M., 2016: Primer registro fotográfico de Conepatus semistriatus (Carnivora: Mephitidae) en el Parque Nacional Cerro Hoya, provincia de Veraguas, Panamá. Mammalogy notes 3(1): 29-31

  Papežík, P., Soukupová, L., Veselý, M., 2016: Ekologie a velikost populace užovky stromové (Zamenis longissimus /Laurenti, 1768/) v katastru obce Sidonie (Vlárský průsmyk, CHKO Bílé Karpaty). Acta Carpathica Occidentalis 7 (1): 86-100.

  Mačát, Z., Veselý, M., Jablonski, D., 2015: New case of fruit eating observation in Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810) (Lacertidae) from Croatia. Biharean Biologist 9(2): 158-159.

  Batista, A., Köhler, G., Mebert, K., Veselý, M., 2014: A new species of Bolitoglossa (Amphibia: Plethodontidae) from eastern Panama, with comments on other species of the adspersa species group from eastern Panama. Mesoamerican Herpetology 1(1): 97-121.

  Köhler, G., Vargas, J., Köhler, J. J., Veselý, M., 2013: Noteworthy Distributional Records of Amphibians and Reptiles From Costa Rica. Herpetological Review 44(2): 280–283.

  Acevedo, M., Sunyer, J., Veselý, M., 2011: Conophis vittatus (Striped Road Guarder). Herpetological Review 42(4): 571.

  Veselý, M. & Köhler, G., 2009: Rhamphotyphlops braminus (Brahminy blindsnake). Honduras: Islas de Bahia. Herpetological Review 40(1): 116.

  Acevedo, M., Veselý, M., Sunyer, J., Dwyer, Q., 2009: Ctenosaura acanthura (Northeastern spinytail iguana). Herpetological Review 40(4): 451.

  Sunyer, J., Veselý, M & Köhler, G. (2008): Morphological variation in Anolis wermuthi (Köhler & Obermeier 1998): a species endemic to the highlands of north-central Nicaragua (Reptilia, Squamata, Polychrotidae). Senckenbergiana Biologica 88(2): 338-343.

  Köhler, G. & Veselý, M. (2007): The hemipenis of Opipeuter xestus (Squamata: Gymnophtalmidae). Salamandra, 43(1): 49-51.

  Köhler, G., Schulze, A. & Veselý, M. (2005): Morphological variation in Norops capito (Peters, 1863): a wide-spread species in southeastern Mexico and Central America.  Salamandra, 41(3): 129-136.

  Kohler, G., Veselý, M., 2003: A comparison of Norops petersi (Bocourt) and Central American N. biporcatus (Wiegmann): with notes on the holotype of D.[actyloa] biporcata Wiegmann (Squamata: Polychrotidae). Senckenbergiana biologica 82(1/2): 1 – 11.

  Veselý, M., Köhler, G. (2001): Zur Kenntnis von Mesaspis moreletii (BOCOURT, 1871) in El Salvador. Salamandra 37 (3): 185-192.

  Veselý, M. & Kostkan, V. (2000): Faunistic records from the Czech republic - 110: Coleoptera: Leiodidae. Klapalekiana, 36: 184.

  Veselý, M. (1999): A note on the morphology and natural history of Gekko verreauxi Tytler1864. Senckenberg. biol., 79 (1): 95 - 99.

  Gvoždík, L. & Veselý, M. (1998): A Contribution to the Biology of Dravidogecko anamallensis (Günther, 1875) in Captivity. Dactylus 2(3): 63 - 68.

  Veselý, M., Kostkan, V., Šarapatka, B. (1997): Carabid beetles epigaeic field fauna in two different types of agricultural management. - Acta Univ. Palacki. Olomuc. Fac. rer. nat. Biol. 35: 33 – 40.

  Veselý, M., Kostkan, V., Šarapatka, B. (1997): A Six-Year Study on the Effects of Organic Versus Conventional Cultivation on Carabids: Experimental Layout and Preliminary Results. Biological Agriculture and Horticulture 15(1-4): 361 – 363.

  Köhler, G. & Veselý, M. (1996): Freilanduntersuchungen zur Morphologie und Lebensweise von Ctenosaura palearis in Honduras and Guatemala. Herpetofauna 18(102): 23-26.

  Veselý, M., Modrý, D. & Nečas, P. (1995): Telescopus obtusus (Colubridae) – distribution. African Herps News 3: 53.

  Kapitoly v knihách

  Holec, V., Mišurcová, J., Tuf, I.H. & Veselý, M., 2006: Soil invertebrates (Coleoptera: Carabidae; Isopoda: Oniscidea) of the floodplain forest mosaic, pp. 242–248. In: Kočárek P., Plášek V. & Malachová K. (eds.): 2006: Environmental changes and biological assessment III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 163, Ostrava, 355 pp.

  Veselý, M. & Zavadil, V. (1997): Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). In: Nečas, P. at al.(eds.): Czech Recent and Fossil Amphibians and Reptiles. An Atlas and Field Guide. Edition Chimaira. Frankfurt am Main. 94 pp.

  Veselý, M. 1993: Epigäische Arthropoden: Laufkäfer aus Feld and Felddrain. In: Maurer, L., Kromp, B., Šarapatka, B. (eds.): Agrarokölogische Aspekte der Umstellung auf biologischen Landbau in Naturschutzgebieten (obere Lobau/Wien, Litovelské Pomoraví/Olomouc). Ludwig Boltzmann Institut Wien. pp 55-68.

  Monografie

  Moravec, J., (ed.): Berec, M., Brejcha, J., Fric, Z. F., Gvoždík, V., Ivanov, M., Jeřábková, L., Jirků, M., Kotlík, P., Moravec, J., Musilová, R., Široký, P., Veselý, M., Zavadil, V., 2015: Fauna ČR – Plazi (Reptilia). Academia, Praha. 531pp.

  Köhler, G., Veselý, M. & Greenbaum, E., 2006: The Amphibians and Reptiles of El Salvador. Krieger Publishing Company, Malabar, 238pp.

  Výukové texty

  Veselý, M.,Hekera, P. Vláčilová, A., 2015: Průvodce mořskou faunou a florou ostrova Veruda. Příručka pro šnorchlaře – účastníky terénního cvičení z mořské biologie (ZOO/ MOREX). Vydavatelství UP, 30 pp.

  Veselý, M. Hekera, P., 2015: Průvodce podmořskou faunou ostrova Bali (Indonésie). Vydavatelství UP, 100 pp.

 • Závěrečné práce

  Nabídka témat

  Individuální řešení témat blízkých výzkumnému zaměření vedoucího.

  Vedené práce

  Bakalářské
  Životní strategie majkovitých brouků (Meloidae) a vybrané aspekty ekologie včelovníka velikonočního Apalus bimaculatus (Linnaeus, 1761) a jeho rozšíření v ČR
  Biologie a rozšíření ještěrky travní (Podarcis tauricus) v Evropě
  Ekologie tesaříka alpského (Rosalia alpina) ve střední Evropě
  Nepůvodní druhy kutilek (Sphecidae: Sceliphrinae) a jejich rozšíření v Evropě
  Morfologická charakteristika populace ještěrky zední ve Strejčkově lomu u Grygova
  Velikost populace ještěrky zední ve Strejčkově lomu u Grygova
  Disperzní schopnosti, migrace a pohybová aktivita střevlíkovitých brouků
  Habitatové preference, pohyblivost a velikosti domovského okrsku u ještěrky zední
  Využití telemetrických metod u hmyzu
  Ekologické faktory ovlivňující výskyt a rozšíření sklípkánků r. Atypus v Evropě se zvláštním ohledem na rozšíření v ČR
  Vliv prosvětlení porostu na diverzitu společenstva střevlíků (Carabidae) v doubravách NP Podyjí
  Ekologie a rozšíření užovky stromové (Zamenis longissimus Laurenti, 1768) v Evropě s ohledem na využití antropogenních stanovišť
  Ekologická charakteristika populace užovky stromové v okolí Sidonie, Bílé Karpaty
  Vazba střevlíkovitých na vybrané agro-environmentální faktory v prostředí podhorských pastvin
  Geografické rozšíření a morfometrická variabilita velkých čolků (Triturus cristatus superspecies)
  Vliv ochraných pásů v polích na epigeické druhy pavouků
  Ontogenetické změny folidózy u ještěrky zední (Podarcis muralis)
  Vliv revitalizace na druhové zastoupení a abundanci vybraných druhů obojživelníků.
  Vliv vybraných agroekologických opatření na carabidofaunu polí
  Inventarizace výskytu brouků čeledi střevlíkovitých (Carabidae) v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy
  Záíkladní taxonomická charakteristika rodu Zannichellia v České republice
  Obojživelníci hamerských rybníků.
  Arachnocenózy vybraných biotopů přírodní rezervace "Čerňavina", Beskydy
  Migrace čolka horského (Triturus alpestris, Laurenti 1768) ve vodní fázi, věrnost rozmnožovacímu stanovišti a základní morfometrie druhu
  Příspěvek k poznání populace ještěrky živorodé Zootoca vivipara Jacquin, 1787 ve Slezsku
  Morfologická charakteristika a parazitofauna populace užovky hladké Coronella austriaca, Laurenti 1768 v lomu Dolní a Horní Kamenárka ve Štramberku (Moravskoslezský kraj)
  Kokcidie čeledí Eimeriidae a Barrouxiidae u „hnědých skokanů“ rodu Rana v České Republice
  Vliv agrotechnických zásahů na společenstvo střevlíkovitých (Carabidae) v agrocenózách

  Diplomové
  Odhad hustoty populace ještěrky zelené na lokalitě Váté Písky u Bzence-Přívozu
  Monitoring čolka karpatského (Lissotriton montandoni) v Jablunkovské části CHKO Beskydy
  Schopnost šíření a habitatové preference populace tesaříka alpského ve Vlárském průsmyku
  Morfometrická charakteristika první prokazatelně nepůvodní populace ještěrky zední v České republice
  Početnosť populácie jašterice múrovej (Podarcis muralis) v Strejčkovom lome pri Grygove
  Původ teplomilné ještěrky zední (Squamata: Lacertidae) v kontextu temperátní středoevropské fauny
  Migrační vzdálenosti a velikost "Home Range" v populaci ještěrky zední na lokalitě Horní Kamenárka ve Štramberku
  Ovlivnění pohyblivosti střevlíka Carabus ullrichii v závislosti na hmotnosti transmitteru.
  Brouci Jetřichovského rašeliniště
  Ekologické faktory ovlivňující výskyt sklípkánků pontických v Přírodním parku Velký Kosíř
  Morfologická variabilita žab podčeledi Colostethinae (Anura: Dendrobatidae) z východní Panamy
  Ekologie a rozšíření užovky stromové (Zamenis longissimus Laurenti, 1768) ve Vlárském průsmyku (CHKO Bílé Karpaty)
  Užovka stromová v antropogenních habitatech obce Sidonie
  Porovnání vlivu AEO "úhor" a "neošetřovaný pás" na carabidofaunu polí
  Frekvence změn folidózy hlavy v populaci ještěrky zední na Štramberku
  Morfologická analýza a aktualizace rozšíření velkých čolků na Znojemsku
  Vliv ochranných opatření (neošetřený pás a úhor) na arachnocenózu v polních biotopech
  Vliv environmentálních faktorů a managementu na střevlíkovité brouky v prostředí podhorských luk a pastvin
  Migrační bariéry a efektivita podchodů pro obojživelníky: příklad z obce Trnávka
  Arachnocenózy PR Čerňavina, Moravskoslezské Beskydy
  Migrace čolka horského ve vodní fázi a některé související jevy
  Střevlíci (Coleoptera, Carabidae) a okrajový efekt v transektu: lužní les - mýtina
  Biologická a ekologická charakteristika populace ještěrky zední, Podarcis muralis (Laurenti, 1768) na lokalitě Horní a Dolní Kamenárka ve Štramberku
  Potravní ekologie ještěrky obecné (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) na dvou lokalitách v blízkosti Olomouce
  Aplikace „Hunter“ jako databáze pro CMR studie u ještěrek
  Kokcidie čeledí Eimeriidae a Barrouxiidae u „hnědých skokanů“ rodu Rana v České republice
  Zbarvení a prostorová aktivita mloka skvrnitého Salamandra salamandra (L.) a porovnání současné populace a populace z let 1972-1982
  Synekologická studie střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) jako součásti epigeonu čtyř polních ekosystémů

  Disertační
  Radio telemetry of ground beetles: Habitat use and movement activity of Carabus ullrichii

   

 • Ostatní

  Zahraniční pobyty
  Forschungsinstitute und Naturmuseum Senckenberg, J.W. Goethe Universitat, Frankfurt am Main, Německo (celkem 16 měsíců od r. 1996 – dosud)
  Universidad del Valle, Guatemala City, Guatemala (2 týdny 11/2008)
  Universidad Autonóma de Chiriqui, David, Panamá (celkem 9 týdnů v letech 2011 - 2023)
  Universidade Católica do Salvador, Salvador, Bahía, Brazílie (1 týden 2017)
  Gorgas Memorial Institute of Health Studies, Panama City, expedice Aruza, Darién Province, Panama (3 týdny 9-10/ 2018)
  Universidad Nacional Autonóma de Honduras, Facultad de Sciencia, Escuela de Biología, Tegucigalpa, Honduras (3 týdny 11-12/2022)

  Získaná ocenění
  2006 – cena děkana PřF UP za prestižní vědeckou publikaci
  2006 – cena Rektora UP za zahraniční vědeckou monografii
  2012 - cena děkana PřF UP za prestižní vědeckou publikaci
  2013 - cena děkana PřF UP za prestižní vědeckou publikaci
  2014 - cena děkana PřF UP za prestižní vědeckou publikaci
  2016 - cena děkana PřF UP za prestižní vědeckou publikaci
  2021 - cena děkana PřF UP za prestižní vědeckou publikaci

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin