Čelechovský Alois

Organizační činnost

 • tajemník katedry
 • rozvrhář katedry
 • koordinátor exkurzí a terénních cvičení

 

Pedagogická činnost

Zimní semestr

 • Obecná zoologie (ZOO/OZP)
 • Obecná zoologie a fyziologie živočichů (ZOO/OZFO)
 • Základy biologie pro ekology (BOT/ZBE)
 • Obecná entomologie (ZOO/OBEN)

Letní semestr

 • Základy zoologie (ZOO/ZZBE)
 • Fylogeneze a systém bezobratlých (ZOO/SBP)
 • Zoologie bezobratlých (ZOO/ZOBBE)
 • Srovnávací morfologie a anatomie bezobratlých (ZOO/SMBZ)
 • Systém a biologie motýlů (ZOO/SBMOT)
 • Systematická entomologie (ZOO/STENT)
 • Zoologická cvičení v terénu (ZOO/CTP)
 • Komplexní exkurze (ZOO/KOMEX)
 • Centra biodiverzity střední Moravy (BOT/MOBEX)
 • Kurz terénní entomologie (ZOO/KTEN)
 • Fylogeneze a systém bezobratlých (ZOO/SBP, ZOO/SFBSB)
 • Zoologická exkurze (ZOO/ZEX)
 • vedení bakalářských a diplomových prací
 •  

 

Výukové texty:   

Specializace

Diptera: Bombyliidae, Tipulidae – faunistika, taxonomie, ekologie;

Lepidoptera (Geometridae)

 

 

Publikace

Čelechovský A. (2019): Micomitra stupida – first records from the Czech Republic and Slovakia (Diptera: Bombyliidae). Micomitra stupida – první nálezy v České republice a na Slovensku (Diptera: Bombyliidae). Klapalekiana 55: 3–5.

Čelechovský A. (2019): Za motýly střední Moravy, s. 10–11. In: Kuras T., Mazalová M. & Weber L. (eds.), XII. Lepidopterologické kolokvium. Program a sborník abstraktů. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 31. ledna 2019, 36 s.

Hrochová Bábková M., Bábek M., Čelechovský A. (2018): Nález martináče hrušňového (Saturnia pyri) na Olomoucku. Records of the giant peacock moth (Saturnia pyri) in the Olomouc region.  Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 315: 71–75.

Čelechovský A. (2015): Zajímavosti ve fauně dlouhososek České republiky a Slovenska (Diptera: Bombyliidae). Interesting informations about fauna of bee flies from the Czech Republic and Slovakia (Diptera: Bombyliidae), p. 16. In Hamerlík L., Dobríková D. & Stoklasa J. (eds.). The 8th Central European Dipterological Conference: konference abstracts (Kežmarské Žľaby, 28. – 30. September 2015), Banská Bystrica: Belianum, 95 pp.

Čelechovský A. (2016): First records of Phthiria gaedii and Systoechus gradatus (Diptera: Bombyliidae) from Slovakia. První nálezy Phthiria gaedii a Systoechus gradatus (Diptera: Bombyliidae) na Slovensku. Klapalekiana, 52: 1-2. Praha.

Zdeněk Laštůvka, Miroslav Barták, Jan Bezděk, Svatopluk Bílý, Alois Čelechovský, Aleš Dolný, Vladimír Hula, František Chládek, Jan Ježek, Petr Kment, Igor Malenovský, Pavla Řezníčková, Martin Říha, Marcela Skuhravá, Robert Stejskal, Hana Šefrová, Michal Tkoč, Filip Trnka & Jaroslav Vašátko (2016): Červená kniha ohrožených druhů bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 260 pp.

Čelechovský A. (2015): Dlouhososky (Diptera: Bombyliidae) Biosférické rezervace Dolní Morava. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 17: 97-106. Prostějov.

Čelechovský A., Chmela J. & Chmela M. (2015). Makrolepidoptera Pozděchova na Valašsku (Česká republika). Macrolepidoptera near Pozděchov in Moravian Walllachia (Czech Republic). Acta Carp. Occ. 6: 139–157. Vsetín.

Starý J. & Čelechovský A. (2015): New faunistic records of Limoniidae and Tipulidae (Diptera) from the Czech Republic. – Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 64: 111-113, 2015.

Čelechovský A. & Kalová I. (2014): Hřbetozubcovití střední Moravy (Lepidoptera: Notodontidae). Notodontidae in Central Moravia (Lepidoptera: Notodontidae). Přírodovedné studie Muzea Prostejovska, 15-16: 89-111. Prostějov.

Fellnerová I., Hlaváček L. & Čelechovský A.: Obecná fyziologie I. Chemické a buněčné základy. 2014. UP v Olomouci. Skripta. 1. vydání. 141 pp. ISBN 978-80-244-4019-9

Čelechovský A. (2013): Diverzita denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na střední Moravě ve 20. století, s. 29 – 30. In: Kuras T., Mazalová M. & Trnka F. (eds.) (2013): VII. Lepidopterologické kolokvium. Sborník abstraktů z konference. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 24. Ledna 2013. Olomouc, 44 s.

Čelechovský A. (2013): Motýli (Lepidoptera). Pp. 141-146. In: Příroda Pobečví. ČSOP Lipník n. Bečvou. 178 pp.

Čelechovský A. (2013): Nové faunistické nálezy z České republiky. Diptera: Bombyliidae. New faunistic records from the Czech Republic. Diptera: Bombyliidae. Klapalekiana, 49: 188. Praha.

Děrdová K. & Čelechovský A. (2012): Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území Přírodního parku Sovinecko. Distribution of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in the territory of the Sovinecko Nature Park. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 14: 107-121. Prostějov.

Čelechovský A. (2012): Výskyt Macrolepidopter na území CHKO Jeseníky v období 1995-2010. Occurrence of Macrolepidoptera in the Jeseníky Protected Landscape Area of Jeseníky in 1995-2010. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 14: 83-105. Prostějov.

Čelechovský A. (2011): First records of /Phthiria canescens /and /Phthiria minuta/ (Diptera: Bombyliidae) from Slovakia. První  nálezy /Phthiria canescens /a /Phthiria minuta/ (Diptera: Bombyliidae) na Slovensku. Klapalekiana, 47: 17-18. Praha.

Čelechovský A. (2011): Anastoechus nitidulus (FABRICIUS, 1794) v České republice a na Slovensku (Diptera: Bombyliidae). Anastoechus nitidulus (FABRICIUS, 1794) in the Czech Republic and Slovakia (Diptera: Bombyliidae). Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 12-13:19-21. Prostějov.

Čelechovský A. (2010): Case study: Butterflies in lowland region and floodplain forests of

central Moravia. In: Machar I. (ed.): Biodiversity and Target Management of Floodlain       Forests in the Morava River Basin. Universita Palackého v Olomouci, 227 pp.

Laštůvka Z. et al. (2009): Faunistické nálezy z České republiky. Lepidoptera.

Faunistic records from the Czech Republic. Lepidoptera. Klapalekiana, 45: 267-279. Praha.

Čelechovský A. (2009): Denní skupiny motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae) na území Přírodní památky Přehon u Chvalnova. Diurnal groups of Lepidoptera (Rhopalocera, Zygaenidae) in the territory of the Přehon Reserve near Chvalnov. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 10:1-8. Prostějov.

Čelechovský, A. (2009): Bombyliidae. Pp. 122. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protecte Landscape Area – Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana. Zvolen. 340 pp.

Čelechovský A. & Bosák J. (2009): Bombyliidae Latreile 1802. In Jedlička L., Kúdela M. & Stloukalová V (eds): Chcecklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version. http://zoology.fns.uniba.sk/diptera2009.

Čelechovský A. (2009): Exoprosopa minos (Meigen, 1804) from the Czech Republic (Diptera: Bombyliidae). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 58 (1): 53-54.

Čelechovský A. (2008): Modrásek rozchodníkový a jeho výskyt na střední Moravě. Živa, 3: 126-127. Praha.

Čelechovský A. (2007): Faunistic records from Czech republic and Slovakia. Bombyliidae. Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 47 (2): 254. Bratislava.

Čelechovský A. (2007): Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion) – jeho biologie a rozšíření na střední Moravě (Lepidoptera: Lycaenidae). Poster. konference „II. lepidopterologické kolokvium v Brně.

Čelechovský A. (2007): Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion) – jeho biologie a rozšíření na střední Moravě (Lepidoptera: Lycaenidae). Sborn. z konference „II. lepidopterologické kolokvium v Brně“, 29 p. Brno.

 Čelechovsky A. (2007): Diverzita dennich motylů – Lepidoptera, Rhopalocera v oblasti jizniho Altaje (Katon-Karagajskyj NP). – In: Sborn. z konference „Modern approaches to biodiversity protection in the context of steady development achievement of Republic Kazakhstan“, 68-73 p. Ust-Kamenogorsk.

Čelechovský A. (2006): Diverzita denních motýlů ve VVP Libavá v letech 1995-1997

(Lepidoptera: Rhopalocera). Poster. Konference „Ochrana přírody a krajiny ve VÚ ČR“, Město Libavá.

Horčičko I. & Čelechovský A. (2006): Výskyt vážek (Odonata) na území Černovírského slatiniště. The Occurence of Dragonflies (Odonata) in the Area of Černovír Moorlands. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 285-7, 70-76. Olomouc.

Horčičko I., Čelechovský A. & Fiala J. (2006): Přírodní park Terezské údolí. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 9: 151–153. Prostějov.

Čelechovský A. (2006): Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy – V. okáčovitívití (Satyridae). Distribution of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in the territory of Central Moravia – V. Satyridae. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 9: 113–137. Prostějov.

Čelechovský A. (2006): Denní skupiny motýlů v PR Malý Kosíř (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae). Diurnal Groups of Butterflies in PR Malý Kosíř. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 285-7, 62-69. Olomouc.

Čelechovský A., Tomáš P., Pavelčík P. (2005): Pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) – klenot jižní Moravy. Živa, 2: 77-78.

Čelechovský A. (2005): Hřbetozubec jarní – Odontosia sieversii (Ménétriés, 1856) – na území České republiky (Lepidoptera: Notodontidae). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 75-81.

Čelechovský A. (2005): Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy ve 20. století. Ochrana přírody, 60(1): 16-18. Praha.

Čelechovský A. (2004): Reliktní výskyt píďalek Entephria infidaria (La Harpe, 1853) a Perizoma taeniatum (Stephens, 1831) na území severní Moravy (Lepidoptera: Geometridae). Relict occurrence of the geometrid species Entephria infidaria (La Harpe, 1853) and Perizoma taeniatum (Stephens, 1831) in Northern Moravia (Lepidoptera: Geometridae). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 53: 179-181.

 Horčičko I. & Čelechovský A. (2003): Přírodní park Velký Kosíř. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 6: 111–114. Prostějov.

Čelechovský A. (2003): Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy – IV. babočkovití (Nymphalidae). Distribution of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in the territory of Central Moravia – IV. Nymphalidae. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 6: 47–80. Prostějov.

Čelechovský A. (2002): Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území

střední Moravy – III. modráskovití (Lycaenidae). Distribution of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in the territory of Central Moravia – III. Lycaenidae. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 5: 49-85. Prostějov.

Čelechovský A. (2002): Motýli (Macrolepidoptera) lomu Kotouč u Štramberka.

Macrolepidoptera of the Kotouč quarry near Štramberk. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51: 97-100. Opava 

Horák V., Čelechovský A. (2001): Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera) na území přírodního parku Kladecko. Butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) of the Kladecko Landscape Park. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 4: 93-102. Prostějov.

Čelechovský A. (2001): Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy – II. běláskovití (Pieridae) a pestrobarvcovití (Riodinidae). Distribution            of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in the territory of Central Moravia – II. Pieridae and Riodinidae. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 4: 69-91. Prostějov.

Horčičko I., Čelechovský A. (2001): Význam dubů pro život členovců. Ochrana přírody, 56 (9): 268. Praha.

Horčičko I., Čelechovský A. (2001): Kukléřka hvězdnicová – Cucullia asteris (Den. & Schiff., 1775) – vzácný motýl na střední Moravě. Ochrana přírody, 56 (7): 206. Praha.

Čelechovský A. (2000): Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy – I. Hesperiidae, Papilionidae. The Distribution of Butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in Central Moravia, Czech Republic – I. Hesperiidae, Papilionidae. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 3: 87-112. Prostějov.

Beneš J., Konvička M., Kuras T., Čelechovský A. (2000): New records of Macrolepidoptera from the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 49: 93-94. Opava 

Kuras T., Beneš J., Čelechovský A., Vrabec V. & Konvička M. (2000): Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in North Moravia: review of present and past distribution, proposal for conservacion. Klapalekiana, 36: 93-112. Praha.

Čelechovský A. (1998): Motýli (Lepidoptera) na Prostějovsku: Vápenice a Státní lom. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 1: 117-124. Prostějov.

 

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin