Ondřej Kapuš

Mgr. Ondřej Kapuš, Ph.D.

 

Výzkum

Výzkum je zaměřený na tělesné složení a jeho vliv na ostatní funkční aspekty těla.

 

Výuka

Antropologie 1, 2 (ANP1, ANP2) – Učitelské kombinace

Biologie člověka (BICL, BCLSB) – Experimentální biologie, Biologie a ekologie

 

Exkurze

dobrovolná pitevní stáž v rámci předmětu ANP1, BICL, BCLSB (cca 2 hodiny; spolupráce s LF)

 

Obhájené práce

Martišová Karolína – Vztah mezi vybranými parametry tělesného složení a parametry spirometrie u zdravých adolescentů. (DP, 2021, BOT).

Dodoková Viktória – Tukové a svalové tkanivo ako endokrinné orgány (Bc, 2021, BOT)

Srbová Pavlína – Tělesné složení u diabetiků 1. a 2. typu (Bc, 2021, BOT)

Lukášová Barbora – Vybrané tělesné obvody a jejich vztah k svalové síle a kostní denzitě u postmenopauzálních žen. (DP, 2019, ZOO)

Křížková Markéta – Posouzení vlivu svalové síly a vybraných tělesných parametrů na kostní denzitu u postmenopauzálních žen. (DP, 2019, BOT)

Bažantová Aneta – Pozitivní účinky konzumace makromycet na zdraví člověka (Bc, 2018, BOT)

Brázdil Tomáš – Změny vybraných kosterních parametrů crania v průběhu ontogeneze (Bc, 2018, ZOO)

Brablíková Jana – Svalová soustava člověka ve výuce biologie na střední škole (Mgr., 2017, BOT)

 

Nabízené práce

dle individuální domluvy (zaměření: tělesné složení, antropologická/anatomická témata)

 

Studijní materiály

Odkazy na pracovní listy a prezentace dostupné při výuce.

 

Publikační činnost

Článek v odborném periodiku impaktovaném

Kapuš O., Fellnerová I., Chaloupková P., Martišová K. (in press). Relationship between body composition and pulmonary function in healthy adolescents. Pediatrics International. https://doi.org/10.1111/ped.15114. IF = 1,52

Kapuš O., Gába A., Svoboda Z. & Botek M. (2014). Relationship between body composition and bone mineral density of the lumbar spine and proximal femur: influence of years since menopause. Modern Rheumatology, 24(3), 505­–510. IF = 1,716

Gába A., Kapuš O., Cuberek R. & Botek M. (2014). Comparison of multi- and single-frequency bioelectrical impedance analysis with dual-energy X-ray absorptiometry for assessment of body composition in post-menopausal women: effects of body mass index and accelerometer-determined physical activity. Journal of Human Nutrition and Dietetics (28)4, 390-400. IF= 2,07

Gába A., Kapuš O., Pelclová J. & Riegerová J. (2012). The relationship between accelerometer-determined physical activity (PA) and body composition and bone mineral density (BMD) in postmenopausal women. Archives of Gerontology and Geriatrics, 54(3), e315–e321. IF = 1,452

 

Článek v odborném recenzovaném časopise

Kapuš O., Gába A. & Lehnert M. (2020). Relationships between bone mineral density, body composition, and isokinetic strength in postmenopausal women. Bone Reports (12). doi: 10.1016/j.bonr.2020.100255

Tománková K., Matejovičová, B. & Kapuš O. (2017). Telesné zloženie vysokoškolských študentiek vo vzťahu k vybraným stravovacím zvyklostiam. Česká antropologie, 67(2).

 

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin