37. konference České herpetologické společnosti

O víkendu 16.-18. června 2023 bude naše katedra hostit výroční konferenci České herpetologické společnosti. ČHS je dobrovolnou nevýdělečnou organizací sdružující profesionální i amatérské herpetology, která je členem Rady vědeckých společností ČR. Představuje platformu pro podporu a koordinaci herpetologického a batrachologického výzkumu, vzdělávání a rozvoje. V oblasti herpetologie zajišťuje vědecký, informační, konzultační a vzdělávající servis pro jednotlivce i instituce. Podrobnosti o akci včetně programu konference jsou k nahlédnutí na webu ČHS.

 

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin