Cenu děkana PřF za pedagogickou činnost v oboru Biologie a ekologie za rok 2022 získal doc. Kundrata

Studenti v elektronickém hlasování zvolili nejoblíbenějšího pedagoga přírodovědecké fakulty v pěti oborech, přičemž za obor Biologie a ekologie 1. místo získal doc. Robin Kundrata z katedry zoologie. V předchozích třech letech tuto cenu vždy získala dr. Ivana Fellnerová, a i další pedagogové z katedry zoologie se pravidelně v tomto hlasování umisťují na vysokých příčkách, což svědčí o skvělé pedagogické činnosti našeho pracoviště.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin