Miloš Krist

Výuka

Etologie (ETOPR)

Seminář z etologie (ETOSE)

Cvičení z etologie (ETOCV)

 

Vedení studentů

Obhájené práce

Bakalářské

Zobač, P. (2013) Postkopulační pohlavní výběr u ptáků.

Regecová, N. (2015) Magnetická orientácia zvierat.

Zemánek, M. (2015) Načasování ptačí migrace: příčiny a následky.

Tajovská, M. (2017) Vyvádění u altriciálních ptáků.

 

Diplomové

Höchsmannová, A. (2010) Vliv příbuznosti mezi mláďaty na rodičovské investice u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis).

Janča, M. (2011) Závisí rodičovská péče na atraktivitě u lejska bělokrkého Ficedula albicollis?

Zobač, P. (2015) Existuje kompromis mezi znaky prekopulačního a postkopulačního výběru?

Zemánek, M. (2017) Které vlastnosti samců ovlivňují u lejsků bělokrkých jejich přílet na hnízdiště?

 

Doktorské

Edme, A. (2017) Pre- and post-copulatory sexual selection in the collared flycatcher (Ficedula albicollis).

 

Nabízené práce

Aktuálně nabízená témata bakalářských a diplomových prací naleznete zde.

 

Výzkumné zaměření

Hnízdní biologie pěvců: kombinace klasických metod, vzdáleného monitoringu hnízd a kvantitativní genetiky. Více podrobností naleznete zde.

 

Publikace

Briedis, M., Hahn, S., Krist, M. & Adamík, P. (2018) Finish with a sprint: evidence for time‐selected last leg of migration in a long‐distance migratory songbird. Ecology and Evolution 8: 6899–6908.

Briedis, M., Krist, M., Král, M. Voigt, C. C. & Adamík, P. (2018) Linking events throughout the annual cycle in a migratory bird – non-breeding period buffers accumulation of carry-over effects. Behavioral Ecology and Sociobiology, 72, 93.

Edme, A., Zobač, P., Opatová, P., Šplíchalová, P., Munclinger, P., Albrecht, T. & Krist, M. (2017) Do ornaments, arrival date, and sperm size influence mating and paternity success in the collared flycatcher? Behavioral Ecology and Sociobiology, DOI 10.1007/s00265-016-2242-8.

Krist, M. (2016) Zajímavý nález nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis) v centru Olomouce. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 311, 82-85.

Adamík, P., Emmenegger, T., Briedis, M., Gustafsson, L., Henshaw, I., Krist, M., Laaksonen, T., Liechti, F., Procházka, P., Salewski, V. & Hahn, S. (2016) Barrier crossing in small avian migrants: individual tracking reveals prolonged nocturnal flights into the day as a common migratory strategy. Scientific Reports, 6, 21560.

Edme, A., Munclinger, P. & Krist, M. (2016) Female collared flycatchers choose neighbouring and older extra-pair partners from the pool of males around their nests. Journal of Avian Biology, 47, 552-562.

Laine, V. N., Gossmann, T. I., Schachtschneider, K. M., Garroway, C. J., Madsen, O., Verhoeven, K. J. F., de Jager, V., Megens, H. J., Warren, W. C., Minx, P., Crooijmans, R. P. M. A., Corcoran, P., Sheldon, B. C., Slate, J., Zeng, K., van Oers, K.,  Visser, M. E.,  Groenen M. A. M. & Great Tit HapMap consortium (28 authors, including M. Krist). (2016) Evolutionary signals of selection on cognition from the great tit genome and methylome. Nature Communications, 7, 10474.

Krist, M. & Munclinger, P. (2015) Context dependence of maternal effects: testing assumptions of optimal egg size, differential, and sex allocation models. Ecology, 96, 2726-2736.

Krist, M., Janča, M., Edme, A. & Dzuro, R. (2015) Are prenatal maternal resources more important in competitive than in benign postnatal environments? Auk, 132, 577-583.

Nováková, M., Bulková, A., Costa, F. B., Krištín, A., Krist, M., Krause, F., Líznarová, E., Labruna, M. B.  & Literák, I. (2015) Molecular characterization of ‚Candidatus Rickettsia vini‘ in Ixodes arboricola from the Czech Republic and Slovakia. Ticks and Tick-borne Diseases, 6, 330-333.

Stříteský, J. & Krist, M. (2014) Ptáci doubrav na Velkém Kosíři v letech 2000 − 2008. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 307, 69-76.

Bowers, E. K., Munclinger, P., Bureš, S., Kučerová, L., Nádvorník, P. & Krist, M. (2013) Cross-fostering eggs reveals that female collared flycatchers adjust clutch sex ratios according to parental ability to invest in offspring. Molecular Ecology, 22, 215-228.

Krist, M., Stříteský, J. & Tkadlec, E. (2012) Zimní početnost dravců v polní krajině v závislosti na podmínkách prostředí: dvacetiletá studie. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 303, 3-12.

Stříteský, J. & Krist, M. (2011) Srovnání reprodukční biologie dutinových pěvců v dubovém a smrkovém lese na Velkém Kosíři u Prostějova. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 301, 17-24.

Krist, M. & Munclinger, P. (2011) Superiority of extra-pair offspring: maternal but not genetic effects as revealed by a mixed cross-fostering design. Molecular Ecology, 20, 5074-5091.

Král, M., Adamík, P., Krause, F., Krist, M., Stříteský, J., Bureš, S., Ševčík, J., Pavelka, J., Červenka, P., Neoral, E. & Košťál, J. (2011) Fenologie lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) na Moravě. Sylvia, 47, 17-32.

Krist, M. (2011) Egg size and offspring quality: a meta-analysis in birds. Biological Reviews, 86, 692-716.

Krist, M. & Kment, P. (2010) Nález kriticky ohroženého druhu ploštice Macrosaldula scotica (curtis, 1835) (Heteroptera: Saldinae) na štěrkopískových lavicích v CHKO Litovelské Pomoraví s přehledem o rozšíření druhu v ČR. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 299, 37-43.

Kment, P., Dvořák, M., Hovorka, O., Kindl, J. & Krist, M. (2010) Faunistic records from the Czech Republic. Heteroptera: Oxycarenidae. Klapalekiana, 46, 133-135.

Krist, M. (2009) Short- and long-term effects of egg size and feeding frequency on offspring quality in the collared flycatcher (Ficedula albicollis). Journal of Animal Ecology, 78, 907-918.

Jansová, A. & Krist, M. (2009) Měkkýši České a Slovenské republiky ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 297, 21-33.

Stříteský, J. & Krist, M. (2008) Hnízdní výskyt samce lejska malého (Ficedula parva) ve smrkovém porostu přírodního parku Velký Kosíř. Crex, 28, 157-158.

Krist, M. & Stříteský, J. (2008) Ovlivňuje výška dutiny její atraktivitu a bezpečnost pro sekundární dutinové hnízdiče? Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 293-295, 74-80.

Kment, P., Beránek, J., Baňař, P., Krist, M., Roháčová, M. & Kuras, T. (2008) Faunistic records from the Czech Republic. Heteroptera: Coreidae. Klapalekiana, 44, 57-60.

Stříteský, J. & Krist, M. (2007) Ornitocenóza dopadové plochy vojenského újezdu Březina.  Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 289-291, 69-75.

Remeš, V., Krist, M., Bertacche, V. & Stradi, R. (2007)  Maternal carotenoid supplementation does not affect breeding performance in the Great Tit (Parus major). Functional Ecology, 21, 776-783.

Krist, M. & Grim, T. (2007) Are blue eggs a sexually selected signal of female collared flycatchers? A cross-fostering experiment. Behavioral Ecology and Sociobiology, 61, 863-876.

Krist, M. (2006) Should mothers in poor condition invest more in daughter than in son? Ethology Ecology & Evolution, 18, 241-246.

Krist, M. & Kment, P. (2006) Oxycarenus pallens (Heteroptera, Oxycarenidae) in central Moravia. Blanatka svetla (Oxycarenus pallens) (Heteroptera, Oxycarenidae) na stredni Morave. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 285-287, 77-81.

Remeš, V. & Krist, M. (2005) Nest design and the abundance of parasitic Protocalliphora blow flies in two hole-nesting passerines. Ecoscience, 12, 549-553.

Krist, M. & Stříteský, J. (2005) Ptactvo vojenského újezdu Březina: populační trendy v letech 1993-2005. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 283, 73-79.

Krist, M., Nádvorník, P., Uvírová, L. & Bureš, S. (2005) Paternity covaries with laying and hatching order in the collared flycatcher Ficedula albicollis. Behavioral Ecology and Sociobiology, 59, 6-11.

Stříteský, J. & Krist, M. (2004) Ptactvo přírodního parku Velký Kosíř: změny početnosti v letech 1992 až 2003. Sylvia, 40, 49-62.

Krist, M. (2004) Importance of competition for food and nest-sites in aggressive behaviour of Collared Flycatcher Ficedula albicollis. Bird Study, 51, 41-47.

Krist, M., Remeš, V., Uvírová, L., Nádvorník, P. & Bureš, S. (2004) Egg size and offspring performance in the collared flycatcher (Ficedula albicollis): a within-clutch approach. Oecologia, 140, 52-60.

Krist, M. & Remeš, V. (2004) Maternal effects and offspring performance: in search of the best method. Oikos, 106, 422-426.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin