Na Katedru zoologie opět míří Cena rektora

Gratulujeme studentce Johaně Hoffmannové k získání Ceny rektora za svou diplomovou práci, kterou napsala pod vedením doc. Robina Kundraty. Stejné ocenění získala úspěšná studentka i před dvěma lety za odborný článek, který vznikl z její bakalářské práce. Více si o vyhlášení Cen rektora a výsledcích soutěže můžete přečíst na Žurnálu Online.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin