Pracovní pozice: odborný rada – botanik

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vypisuje výběrové řízení na místo „odborný rada – botanik“ v CHKO Železné hory. Pozice je vhodná i pro absolventy bakalářského oboru Biologie a ekologie. Více informací zde.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin