Výzkum zajímavých mediteránních brouků na katedře zoologie

Johana Hoffmannová a Robin Kundrata publikovali výsledky jejich dlouholetého výzkumu brouků rodu Malacogaster. Tito brouci patří mezi měkkotělé kovaříky, u nichž je přítomen velmi nápadný pohlavní dimorfismus – zatímco samci jsou plně okřídlení a letuschopní, samice zůstávají v dospělosti velmi podobné larvám (jedná se tedy o tzv. neotenii). Jelikož informace o rodu Malacogaster byly dosud velmi kusé, autoři se rozhodli vůbec poprvé revidovat dosavadní znalosti o této skupině brouků. Deset známých druhů rodu Malacogaster se vyskytuje v mediteránní oblasti od Kanárských ostrovů a Portugalska na západě po Sicílii a Libyi na východě. Ačkoliv jsou některé druhy dobře odlišitelné na základě morfologie a zbarvení, u jiných druhů jsou jejich limity stále nejasné a bude potřeba dalšího navazujícího výzkumu.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin