Mgr. Lenka Harmáčková, Ph.D.

Pozice vědecký pracovník
Kancelář 17. listopadu 50, místnost 1.21
Email lenka.harmackova@upol.cz
Telefon (+420) 585 634 215
Web http://harmackova.wz.cz/
 • Výzkumné zaměření

  • Ornitologie
  • Evoluce a geografická variabilita v biodiverzitě a funkčních znacích
  • Makroekologie a struktura společenstev napříč prostorovými a časovými škálami
 • Výuka

  ZOO/KPAND Kurz praktické analýzy dat
  ZOO/JAR Zpracování a prez. dat v prostředí R
  ZOO/CTP Zoologická cvičení v terénu

 • Projekty a granty

 • Publikace

  Časopisy s IF

  Harmáčková, L. & Remeš, V. (2024). The evolution of local co-occurrence in birds in relation to latitude, degree of sympatry, and range symmetry. The American Naturalist 203: 432–443.

  Remeš, V. & Harmáčková, L. (2023). Resource use divergence facilitates the evolution of secondary syntopy in a continental radiation of songbirds (Meliphagoidea): Insights from unbiased co-occurrence analyses. Ecography 2023: e06268.

  Remeš, V., Harmáčková, L., Matysioková, B., Rubáčová, L. & Remešová, E. (2022). Vegetation complexity and pool size predict species richness of forest birds. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 964180.

  Harmáčková, L. (2021). Interspecific feeding in birds: A short overview. Acta Ornithologica 56: 1–14.

  Harmáčková, L., Remešová, E. & Remeš, V. (2019). Specialization and niche overlap across spatial scales: Revealing ecological factors shaping species richness and coexistence in Australian songbirds. Journal of Animal Ecology 88: 1766–1776.

  Remeš, V. & Harmáčková, L. (2018). Disentangling direct and indirect effects of water availability, vegetation, and topography on avian diversity. Scientific Reports 8: 15475.

  Friedman, N. R., HarmáčkováL., Economo,  E.P. &  Remeš, V. (2017). Smaller beaks for colder winters: Thermoregulation drives beak size evolution in Australasian songbirds. Evolution 71:2120-2129.

  Harmáčková, L. & Remeš, V. (2017). The evolution of clutch size in Australian songbirds in relation to climate, predation, and nestling development. Emu-Austral Ornithology 117:333-343.

  Recenzované časopisy bez IF

  Chytil, J., Vymazal, M. & Harmáčková, L. (2023). Rekonstrukce budovy ORNIS a nová expozice Ptáci Česka. Zprávy MOS 81: 115-120.

  Kovařík, P., Hladká, T., Harmáčková, L. & Grim, T. (2022). Šíření výrečka malého (Otus scops) v Česku. Sylvia 58: 3-16.

  Grim, T., Kovařík, P., Harmáčková, L., Tošenovský, E., Hladká, T., Spáčil, P., Krištín, A., Poprach, K. & Sviečka, J. (2022). První prokázaná městská hnízdění výrečka malého (Otus scops) v Česku. Sylvia 58: 17-35.

  Harmáčková, L. (2020). Zajímavá ornitologická pozorování v Karlovarském kraji v letech 2010-2019. Sborník muzea Karlovarského kraje 28: 237-288.

  Harmáčková L. (2015). Galerie českých malířů ptáků: Lenka Harmáčková. Sluka 11: 69-73.

  Ostatní články a konferenční abstrakty

  Harmáčková L. (2024): Jak dál s názvoslovím ptáků? Ekolist 8.1.2024.

  Harmáčková L. & Remeš V. (2023): The evolution of local co-occurrence in birds in relation to latitude, sympatry, and range symmetry. In: Macroecology and Biogeography Meeting, 3.-6. May 2023, Bayreuth, Germany. (talk)

  Harmáčková L. & Remeš V. (2023): Evoluce lokální koexistence u ptáků vzhledem k zeměpisné šířce, sympatrii a symetrii areálů. In: Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (Eds.): Zoologické dny, Sborník abstraktů z konference, 9.-10. February 2023, Brno, Czechia. (poster)

  Harmáčková L., Remešová E. & Remeš V. (2022): Foraging specialization and niche overlap in Australian songbirds. In: Ekologie 2022: 8th Conference of the Czech Society for Ecology, 7.–9. September 2022, Brno, Czechia. (invited talk)

  Harmáčková L., Remeš V. & Fritz S. (2020): Seasonal changes in diversity of Australian songbirds. In: Macro 2020: Macroecology of the Anthropocene, 2.–5. March 2020, Konstanz, Germany. (poster)

  Harmáčková L., Remeš V. & Fritz S. (2020): Seasonal changes in diversity of Australian songbirds. In: Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (Eds.): Zoologické dny, Sborník abstraktů z konference, 6.-7. February 2020, Olomouc, Czechia. (poster)

  Harmáčková L., Remešová E. & Remeš V. (2019): Foraging specialization and niche overlap in Australian songbirds. In: Macro 2019: Bridging local patterns and global challenges, 11.–14. March 2019, Würzburg, Germany. (poster)

  Harmáčková L., Remešová E. & Remeš V. (2019): Foraging specialization and niche overlap in Australian songbirds. In: International Biogeography Society 9th Biennial Meeting, 8.–12. January 2019, Málaga, Spain. (poster)

  Remeš V. & Harmáčková L. (2018): Srážky, vegetace a diverzita ptáků Austrálie. In: Bryja J. & Solský M. (Eds.): Zoologické dny, Sborník abstraktů z konference, 8.-9. February 2018, Praha, Czechia. (poster)

  Harmáčková L. & Remeš V. (2017): Phylogenetic and functional diversity of Australian birds is shaped by geographic and climatic history, not environmental diversity. In: Macroecology in Space and Time, 10th Annual Meeting of the Specialist Group on Macroecology of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, 19.-21. April 2017, Vienna, Austria. (talk)

  Harmáčková L., Remeš V. & Hof C. (2017): Evaporative water loss in birds in relation to body mass, climate, and diet. In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny, Sborník abstraktů z konference, 9.-10. February 2017, Brno, Czechia. (poster)

  Harmáčková L. & Remeš V. (2016): Vývin mláďat hraje v evoluci velikosti snůšky australských pěvců důležitější roli než klima a predace. In: Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (Eds.): Zoologické dny, Sborník abstraktů z konference, 11.-12. February 2016, České Budějovice, Czechia. (talk)

  Harmáčková L. & Remeš V. (2015): Fylogenetická a funkční diverzita ptáků Austrálie. In: Choma M. & Soukup P. (Eds.): Sborník 5. konference České společnosti pro ekologii, 23.-25. October 2015, České Budějovice, Czechia. (poster)

  Harmáčková L. & Remeš V. (2015): Phylogenetic and functional diversity in Australian birds. EU Macro 2015, 14.-16. June 2015, Copenhagen, Denmark. (poster)

  Harmáčková L. & Remeš V. (2015): Velikost snůšky u australských pěvců: klima, predace a vývin mláďat. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny, Sborník abstraktů z konference, 12.-13. February 2015, Brno, Czechia. (poster)

  Harmáčková L. & Remeš V. (2015): Species diversity, habitat and food specialisation in Australian birds. In: Gavin D., Beierkuhnlein C., Holzheu S., Thies B., Faller K., Gillespie R. et al. (Eds.): Conference program and abstracts. International Biogeography Society 7th Biennial Meeting, 8.-12. January 2015, Bayreuth, Germany. Frontiers of Biogeography Vol. 6, suppl. 1. International Biogeography Society. (poster)

 • Závěrečné práce

  Nabídka témat
  Individuální řešení témat blízkých výzkumnému zaměření vedoucího.

 • Ostatní

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin