Boj s komáry v Litovelském Pomoraví

Projektu MOSPREMA: Predikce a management kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích, který byl podpořen grantem z Norských fondů, se účastní také entomolog Robin Kundrata z katedry zoologie. Více informací na Žurnálu UP.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin