Přírodovědné výstavy ve Vlastivědném muzeu

Zveme vás na výstavu o „Mušle Středomoří“ a novu stálou přírodovědnou expozici „Příroda od počátku bez konce“ ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Vernisáže se budou konat 25. srpna a 1. září 2022.

 

© Katedra zoologie, PřF UP | 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc | +420 585 634 201 | beata.vyroubalova@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci | Přirodovědecká fakulta | webdesign: rostanetek.cz | admin